gifgif

Kujawsko-Dobrzyński 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Oddz. w Radziejowie

gif
Jedną z cech współczesnego społeczeństwa krajów rozwijających się jest starzenie się ludności. Rośnie długość życia ludzi, przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym, maleje przyrost naturalny, w tym również w Polsce. Badania wskazują, że starzenie się jest w większym stopniu procesem zachodzącym w psychice tych ludzi, a nie jest warunkiem biologicznym. Duże znaczenie ma fakt, by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego, by ludzie ci mogli aktualizować swoją wiedzę, mogli aktywnie uczestniczyć w każdych procesach zachodzących wokół nich, w środowiskach, w których żyją, by zachować i zwiększyć ich sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.
Zygmunt Dmochowski

Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów
gif
gif

W wyniku starań o włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia rozpoczęto powoływanie tzw. Uniwersytetów Trzeciego Wieku - najpopularniejszej w ostatnich latach formy edukacji ludzi starszych, istotnej i potrzebnej z uwagi na zachodzące w świecie zmiany demograficzne i ich konsekwencje.

Dodatki na bloga
gif
gif

gif
gif
gif

W dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 9,oo spod siedziby Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie do Lipna wyruszyła grupa Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W programie przewidzianego w Lipnie seminarium ujęto szereg atrakcji. Przewidziano prelekcję w kinie Nawojka pt. „ Tożsamość kulturowa i jej wpływ na rozwój regionu i jego mieszkańców”; zwiedzanie obiektu starego kina ( dawnej cerkwi z II połowy XIX wieku) oraz Izby Pamięci Poli Negri, wizytę w dawnym sejmiku, obecnie siedzibie Miejskiego Centrum Kulturalnego, zwiedzanie tu Izby Mieszczańskiej ; spacer po Parku im. G. Narutowicza, który powstał na przełomie XIX /XX wieku i był w czołówce ówczesnych najpiękniejszych parków w Polsce; przejście Bulwarami Poli Negri, gdzie nieopodal stał dom rodzinny aktorki, a na Alei Gwiazd można obejrzeć pamiątkowe tablice festiwalowych Laureatów Politki.

O Izbach Muzealnych. Tutaj:
O Parku.Tutaj:
Album fotek. Tutaj:


gifSukcesy Aleksandry Sas Wisłockiej i Mirosławy Waszak

Aktywnie działa grupa poetycko-malarska KDUTW Oddz. Radziejów pod przewodnictwem Pani Mirosławy Waszak, w której działają Aleksandra Sas Wisłocka, Halina Sołtysińska, Dionizy Wojciechowski a wspiera ich Przewodniczący Rady Słuchaczy Jan Jaworski. Piszą wiersze, odbywają spotkania autorskie, inspirują swoją twórczością naszą grupę kabaretową. Od 2017 roku współdziałają z TUTW w Toruniu, co zaowocowało możliwością wzajemnej prezentacji wierszy, wymianą doświadczeń, wzajemnymi rewizytami. Są to spotkania o charakterze integracyjnym mające na celu nawiązanie kontaktów kulturalno-towarzyskich, Spotkanie te zaowocowały kolejnymi kontaktami roboczymi. Obok tych działań członkowie naszej grupy poetyckiej uczestniczą w konkursach, wydają nowe publikacje.

Panie to uczestniczki i laureatki organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne, Wydawnictwo KRUKOWIAK i Fundacja im. Janusza Borkowskiego „Godne życie na Kujawach” Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o „Kujawskiego Złotego Kruka”. Ich wiersze znajdują się w wydawanych przez to wydawnictwo książkach np. tom VII pt. „Z twórczości poetów kujawskich „    antologia.

Miło nam poinformować, że Panie Aleksandra i Mirosława uczestniczyły w dniu 6 lutego 2018 roku w uroczystym podsumowaniu VI  Edycji Ogólnopolskiego konkursu „ Rynna Poetycka 2017/2018 r.” w Toruniu, którego twórcą i patronem jest krakowski poeta- bard Leszek Długosz. Toruńska Rynna Poetycka to międzyszkolny konkurs dla twórców- amatorów. Jego celem jest promowanie twórczych postaw, animacja życia literackiego i spotkań ludzi zainteresowanych pisaniem i czytaniem poezji. Jego organizatorem są nauczyciele Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu z Książnicą Kopernikańską w Toruniu. W konkursie tym mogą udział brać uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych ( klasa 7 i 8) i ponadgimnazjalnych oraz dorośli.
W grupie dorosłych w naszej grupy poetyckiej swój udział zgłosili: Aleksandra Sas Wisłocka, Mirosława Irena Waszak i Halina Sołtysińska, odnosząc w tym konkursie w kategorii dla dorosłych sukcesy. Pani Aleksandra Sas Wisłocka zdobyła I nagrodę, a Pani Mirosława Irena Waszak otrzymała wyróżnienie.

Wspomnienie o Ojcu

jesienny wiatr
zaświstał zagwizdał
zadudnił w piecu
przyniósł melodię
z kujawskich pól
poczułam zapach
wypalanych łęcin
pieczonych ziemniaków
gryzącego dymu
otulona mgłą z pól
trzymałam w dłoni
twoją rękę
nie myśl że płaczę
to tylko dym


Gratulacje i dalszej weny twórczej.


=============================================

Uwaga Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów!
Wykład dr Piotra Szudy dla Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów

W dniu 6 lutego 2018 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie spotkali się Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów na interesującej prelekcji pt. „Szkoła życia z endoprotezą” , która w interesujący sposób wygłosił dr Piotr Szudy.

Wykładowca wspomniał, że endoproteza stawu biodrowego jest wykonywana u pacjentów, u których stopień zniszczenia stawu znacznie ogranicza codzienną aktywność oraz wiąże się z odczuwaniem uporczywych dolegliwości bólowych. Najczęściej operacje te wykonywane są u chorych z powodu zmian zwyrodnieniowych. Według „Endoproteza stawu biodrowego. Przewodnik dla Pacjenta”, wszczepienie endoprotezy jest skuteczne w 90% przypadków - udaje się przywrócić funkcję stawu oraz jego ruchomość. Nie oznacza to jednak, że pacjent po zabiegu od razu odzyskuje sprawność i wraca do pełnej aktywności sprzed okresu choroby.
Endoprotezoplastyka jest zabiegiem, wykonywanym coraz częściej.
"Nowe życie" po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego rozpoczyna się okresem rehabilitacji już w pierwszym dniu po zabiegu. Proces całkowitego usprawniania trwa zwykle 9-12 miesięcy. Konieczna jest ścisła współpraca z rehabilitantem oraz stosowanie się do jego zaleceń, które mają na celu wzmocnienie siły mięśniowej oraz ochronę protezy przed zwichnięciem czy obluzowaniem. Istnieje kilka ruchów, których pacjent po operacji wymiany biodra powinien już zawsze unikać, gdyż znacząco podnoszą one ryzyko zwichnięcia głowy endoprotezy: przywiedzenie operowanej kończyny, nadmierne ruchy rotacyjne (do wewnątrz i na zewnątrz) ,nadmierne zgięcie.
Nakłada to pewne ograniczenie na wykonywanie codziennych czynności, nawet tak prostych, jak siadanie na łóżku, schylanie się czy zakładanie butów. Warto zainwestować w przyrządy, które ułatwią codzienne życie jak np. szufelka na długim uchwycie, szczypce ułatwiające podnoszenie różnych przedmiotów czy łyżka z długą rączką do zakładania obuwia. Należy upewnić się, że łóżko i krzesła, z których korzystał będzie pacjent mają odpowiednią wysokość, gdyż podczas siedzenia kąt pomiędzy tułowiem a udami nie powinien być nigdy mniejszy niż 90 stopni. Niewskazane jest także siedzenie z zakładaniem nogi z protezą na nogę zdrową. Zalecana jest kąpiel pod prysznicem, gdyż minimalizuje ona ryzyko upadków oraz nie wymaga od pacjenta wykonywania nadmiernych zgięć w stawie biodrowym. Zabronione jest dźwiganie ciężarów- warto zaopatrzyć się w wózek na kółkach, który umożliwi np. robienie zakupów
.
=====================================================

Wykład Pani Karoliny Pawlak "Mowa nienawiści i jej zwalczanie"


Wykłady Pani Karoliny Pawlak psychologa weszły w tradycję spotkań Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów i nie tylko, którzy spotykają się w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. W dniu 29 stycznia 2018 roku odbył się jak zwykle interesujący i potrzebny wykład Pani Karoliny pt. " Mowa nienawiści i jej zwalczanie ".
gif

Pani Karolina wskazywała ,że mową nienawiści nazywane są różne typy negatywnych emocjonalnie wypowiedzi, wymierzonych przeciwko grupom lub jednostkom ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do grupy, powstających na bazie uprzedzeń. Opis grup jako gorszych i niepełnowartościowych może zarówno przyzwalać na przemoc i zachęcać do niej, jak i usprawiedliwiać jej stosowanie.  „Mowa nienawiści to – wypowiedzi ustne i pisemne (..) lżące, oskarżające, wyszydzające i poniżające grupy i jednostki z powodów po części od nich niezależnych – takich jak przynależność rasowa, etniczna, religijna, a także płeć, preferencje seksualne. Mowę nienawiści, jako „każdą formę wypowiedzi, która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, włączając w to nietolerancję wyrażaną w formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub wrogości wobec mniejszości, migrantów lub osób wywodzących się ze społeczności imigrantów. Mowa nienawiści jest ściśle powiązana z przestępstwami z instytucji OBWE, przestępstwo z nienawiści to „każde przestępstwo natury kryminalnej, wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku którego ofiara lub inny cel przestępstwa są dobierane ze względu na ich faktyczne bądź domniemane powiązanie lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnianej na podstawie cech charakterystycznych wspólnych dla jej członków, takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy” 
====================================================================

Koncert Kolęd w Radziejowie

W dniu 24 stycznia 2018 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie obradowała Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów poświęcona sprawom organizacyjnym związanym z działalnością w I półroczu tego roku.

Rada Słuchaczy apeluje o poparcie naszych Pań Alicji Górczyńskiej i Danuty Wielgosz nominowanych przez Gazetę Pomorską do Plebiscytu Osobowość roku.

Prosimy o oddanie głosów:
Alicja Górczyńska, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, nominowana za realizację projektów unijnych, w tym projektu "Debata na temat przyszłości Europy" SMS pod nr 72355 o treści LOK.36 DZIĘKUJEMY. Koszt SMS 2,46 zł. www.pomorska.pl/osobowoscroku
Danuta Wielgosz, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Radziejowie, nominowana za opracowanie projektu modernizacji biblioteki i pozyskanie w konkursie dotacji ponad 1 mln złotych z ministerstwa kultury na realizację projektu. (KULT.24) 
SMS pod nr 72355 o treści KULT.24
więcej: http://www.pomorska.pl/…/osobowosc-roku-2017-wazne-informa…/
Tego dnia Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów i inni uczestniczyli w Koncercie Chóru „Largo” działającego przy miejscowej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego naszego Klasztoru oo. Franciszkanów a także mieli okazję włączyć się do wspólnego kolędowania przez śpiewanie naszych Polskich Pięknych Kolęd.
=====================================================================
Wykład Mirosława Wiatrowskiego pt. „Testamenty, spadki, darowizny”

18 stycznia 2018 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie odbył się wykład Mirosława Wiatrowskiego pt. „Testamenty, spadki, darowizny”. Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów i inni zainteresowani mieli okazję zapoznać się z interesującym wykładem, w którym poruszone zostało wiele tematów.

Album fotek. Tutaj:

https://www.facebook.com/karol.szmagalski.5/media_set?set=a.10215910962187831.1073743152.1259848402&type=3

Wykładowca wskazał kilka istotnych. A mianowicie:

Sprawy spadkowe załatwiane są zazwyczaj dwuetapowo. W pierwszej kolejności spadkobiercy muszą uzyskać postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź notarialne poświadczenie dziedziczenia. Jeżeli spadkobierca jest jeden na tym etapie postępowanie się kończy – staje się on właścicielem składników spadku. Jednak w przypadku kilku spadkobierców mamy do czynienia z współwłasnością w częściach ułamkowych i kolejnym koniecznym etapem jest umowny lub sądowy podział spadku.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, na wypadek śmierci można rozrządzić jedynie przez testament. Takiego rozrządzenia może dokonać jednocześnie tylko jeden spadkodawca, o pełnej zdolności do czynności prawnych. Ponadto musi to zrobić osobiście, gdyż wykluczone jest działanie przez przedstawiciela.

Testament jest nieważny, jeżeli przy jego sporządzeniu spadkodawca był w stanie uniemożliwiającym mu swobodne albo świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli (np. zespół otępienny). W postanowieniu z dnia 14.12.2011r., sygn. akt I CSK 115/11 Sąd Najwyższy uznał, że testament jest nieważny, jeżeli spadkodawca nie jest w stanie przeciwstawić się sugestiom i naciskom osób, pod których wyłączną opieką pozostaje, ze względu na chorobę lub wiek, osłabiające jego aktywność i siłę woli.

Co lepsze: testament czy darowizna? To zależy od konkretnej sytuacji. Darowizna działa od razu. Testament po śmierci.

Potrzebne, interesujące spotkanie.

Podniosłym wydarzeniem były życzenia wraz z dyplomem uznania i kwiatami wręczone z okazji 80-rocznicy urodzin Koledze Dionizemu Wojciechowskiemu.
=====================================================================

W miesiącu styczniu 2018 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie odbędą się następujące wykłady:

18 stycznia 2018 roku godz. 13,oo wykład Mirosława Wiatrowskiego pt. „Testamenty, spadki, darowizny”

29 stycznia 2018 roku godz. 12,oo wykład Karoliny Pawlak pt. „ Mowa nienawiści i jej zwalczanie”

Zapraszamy!
=====================================================================

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie w dniu 04.12.2017r., spotkali się Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów na prelekcji pt. " " Klimat i jego zmiany "wygłosiła Alicja Górczyńska
Było to jak zwykle interesujące i pożyteczne spotkanie.

W części organizacyjnej omówiono sprawy zwiazane ze spotkaniem opłatkowym
jakie odbedzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku w restauracji "Arkadia". gif

W dniu 16 listopada 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie radziejowskiej książnicy, która zmodernizowano w ramach –„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet II – Infrastruktura. Po przecięciu wstęgi z holu z udziałem zaproszonych gości, była możliwość zwiedzenia niezwykle funkcjonalnych, nowoczesnych pomieszczeń Biblioteki. W czytelni gości powitał Sławomir Bykowski Burmistrz Miasta Radziejowa, oddając głos Danucie Wielgosz dyrektorowi Biblioteki, która dokonała podsumowania dwóch lat prac modernizacyjnych pomieszczeń Biblioteki. Były podziękowania Danuty Wielgosz, a także wystąpienia gości.
gif

Wśród gości Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów, która wraz z bukietem kwiatów złożyła gratulację i podziękowania za doskonale układającą się współpracę od wielu lat.

Dokonano otwarcia wystaw fotograficznych: Wojciecha Rumińskiego, oraz Pawła Śrubasa.

W części artystycznej wystąpił Zespół „ Nie Toperz” z Inowrocławia ze swoim koncertem. Były liczne rozmowy, dyskusje przy poczęstunku, jaki miał miejsce na parterze i w Sali multimedialnej. Brawa i podziękowania dla załogi, dla pomysłodawców oraz realizatorów tego przedsięwzięcia. Radziejów wzbogacił się o niezwykle przytulny, nowoczesny obiekt.

=====================================================

Obchody Święta Niepodległości w Radziejowie


W dniu 11 listopada 2017 roku uroczystości narodowego Święta Niepodległości w Radziejowie rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele farnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświetniej Marii Panny odprawionej w intencji Ojczyzny. Uczestnicy Mszy Świętej przemaszerowali na rynek gdzie pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego, towarzyszyły im poczty sztandarowe. Po wysłuchaniu okolicznościowego przemówienia Vice Starosty Powiatu nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez przybyłe delegacje. Była salwa honorowa. Wśród uczestników była delegacja KDUTW Oddz. Radziejów, Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie, które w dniu 11 listopada 2017 roku złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku. Delegację KDUTW stanowili:  Jan Jaworski, Mirosław i Szymon Szynkowscy ; delegacje TMK stanowili: Bożena Paczkowska, Wiesława Cichy, Karol Szmagalski.

Album fotek. Tutaj:

W dniu 10.11.2017 w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Radziejowie odbył się okolicznościowy „KONCERT”. Warto przypomnieć, że Narodowe Święto Niepodległości – to polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je w okresie transformacji systemowej w 1989.
====================================================

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta
W dniu 24 października 2017 roku w Bibliotece Radziejowa Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów spotkali się na wykładzie Rzecznika Praw Konsumenta Panią Edytą Kozłowską, która przedstawiła szereg zagadnień związanych z tematem – „Jak reklamować wadliwy towar i odstąpić od umowy zawartej na odległość”. Interesujący i ciekawy temat wywołał ożywioną dyskusję.

Pani rzecznik przypomniała, że jej rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej. W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców. W sprawach, w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo, kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.
gif

Wykład mgr Andrzeja Kozłowskiego
gif
W dniu 7 listopada 2017 roku w Bibliotece Radziejowa zgromadzeni tu Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów wysłuchali ciekawego wykładu – „Wpływ pszczół na środowisko”, który wygłosił Pan Andrzej Kozłowski.  Była także okazja do zakupu różnych miodów z jego pasieki. Interesujące i pożyteczne spotkanie. Wykładowca przedstawił znaczenie i rolę pszczół. Zwrócił uwagę, że mało, kto zdaje sobie sprawę z jeszcze jednej roli, jaką spełnia pszczoła miodna w środowisku. Otóż jest ona częścią łańcucha pokarmowego. Sama żywi się nektarem i pyłkiem roślin, ale jednocześnie stanowi pokarm dla owadów drapieżnych, ptaków czy gryzoni. Rodzina pszczela w ciągu roku produkuje około 25 kg biomasy, pszczół, które giną w okolicy bytowania rodziny. Są one włączane w obieg materii w przyrodzie. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że stają się one pokarmem dla roślin.
gif

Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie

W dniu 13 listopada 2017 roku grupa członków KDUTW Oddz. Radziejów wyruszyła do Kopalni Soli w Kłodawie. Uczestnicy Kłodawskiej Podziemnej Trasy Turystycznej doznali niezapomnianych przeżyć... Program zwiedzania obejmował prelekcję n/t historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią, przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi - opiekunki górników solnych. Obejrzenie wyeksploatowanych komór solnych. Była możliwość zobaczenia maszyn używanych w podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości górnictwa solnego. Kopalnia głębinowa, aktualnie eksploatowane poziomy wydobywcze to 600 i 750 m pod powierzchnią ziemi. Producent naturalnej soli kamiennej o barwie białej oraz unikalnej różowej, powstałej w okresie cechsztyńskim (tj. ponad 200 mln lat wstecz) z odparowania mórz i oceanów. Sól wydobywana w Kłodawie znajduje zastosowanie, jako sól kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.
gif

Wykład dr Teresy Grabowskiej

W dniu 15 listopada 2017 roku w Bibliotece Radziejowa odbyło się kolejne spotkanie z ordynatorem szpitala w Radziejowie Panią dr Teresą Grabowską, która omówiła temat – „ Choroby zwyrodnieniowe, starcze, Parkinson”.  Wskazując, że starzenie się to zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samo naprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci. Charakterystyczne objawy starzenia: utrata masy mięśni i kości, zmniejszenie elastyczności skóry, pogorszeni ostrości wzroku i słuchu, wydłużony czas reakcji.
gif

Wykład dr Jolanty Kloc

W dniu 30 listopada 2017 roku w Bibliotece Radziejowa gościła Pani dr Jolanta Kloc z WNSiT KSW we Włocławku, która w niezwykle ciekawy sposób i przekonywująco mówiła o „Zagrożeniu oszustwami u seniorów”. Wskazała na wiele zagrożeń, jakie czyhają na nieroztropnych i wskazywała na sposoby, aby do nich nie dopuścić. Mówiła, że jest wiele opracowań, ulotek, ale prawda jest taka, że nawet najlepsza i najprostsza instrukcja postępowania nigdy nie zastąpi zasady ograniczonego zaufania oraz zachowania zdrowego rozsądku. Wiele starszych osób niezmiennie sądzi, że akurat im nie zagraża nic złego i nie przywiązują wagi do zachowania odpowiedniej ostrożności. Często takie osoby już po fakcie same się sobie dziwią, że dopuścili do danej sytuacji, np. padli ofiarą oszustwa, a tak niewiele wystarczyłoby, żeby tego uniknąć. Właśnie, dlatego tak istotna jest odpowiednia prewencja i nauka rozpoznawania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji przez seniorów. I temu służył także ten interesujący i potrzebny wykład.


Album fotek ze spotkań I semestru

gif

Dni psychoterapii w Radziejowie

W dniu 18 października 2017 roku członkowie KDUTW Oddz. Radziejów i inni uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia przestronnych, imponujących i funkcjonalnych pomieszczeń w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie.

W tym dniu miała miejsce zorganizowana przez : Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Oddział w Toruniu), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie w ramach Regionalnych Dni Psychoterapii projekcja filmu Małgorzaty Szumowskiej pt. "Body - ciało" oraz prelekcja pt. „Gdy ciało wyraża cierpienie psychiczne…"w której zostały przedstawione problemy m.in anoreksji i bulimii, relacji z matką i sposobów radzenia sobie rodziny ze stratą.
Interesującą prelekcję poprowadziła ADRIANA MELLER, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.


Album fotek

=====================================================
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego w ramach projektu - "Debata na temat przyszłości Europy" polegającego na integracji z osobami z Niemiec, Litwy i Węgier w dniach 16-20.10.2017r. zaprezentowało dla uczestników bardzo atrakcyjny program.

W programie znalazły się: wyjazd do Elektrowni Wodnej we Włocławku, historyczne Płowce, wyjazd na Pałuki, do Łodzi. W dniu 17.10.2017 roku uczestnicy projektu odwiedzili Izbę Regionalna Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie obchodzącego w br. 55 rocznicę swego powstania.
Po Izbie Regionalnej oprowadzał Szymon Szynkowski wspomagany przez innych członków TMK informując o historii, ludziach, eksponatach itp. Zwiedzający z dużym zainteresowaniem zwiedzali poszczególne pomieszczenia, wyrażając uznanie za jej działanie na rzecz propagowania historii naszego miasta, regionu, Kujaw, co znalazło swoje odbicie w wpisie do księgi pamiątkowej.

===================================================
gif

Inauguracja kolejnego roku w KDUTW Oddz. Radziejów

W dniu 12 września 2017 roku w gościnnych progach Szkoły Muzycznej Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów rozpoczęli kolejny rok działalności po przerwie wakacyjnej. W imieniu rady słuchaczy przybyłych słuchaczy i gości powitał Przewodniczący Jan Jaworski. Podniosłym elementem uroczystości były kwiaty wraz z życzeniami dla słuchaczy z okazji 70. lecia urodzin, które otrzymali: Danuta Estkowska, Emilia Jałoszyńska, Mateusz Kaniewski, Jadwiga Wojciechowska.
Były życzenia i wystąpienia zaproszonych gości.

gif
Z dużym zaciekawieniem wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Tadeusz Kościuszko- 200 rocznica śmierci", który wygłosił dr Władysław Kubiak z KSW we Włocławku. 
Warto przypomnieć, że w dniu 11 października 2017 roku przypadnie 30. rocznica odbudowy pomnika znakomitego Polaka, Tadeusza Kościuszki przez społeczeństwo Radziejowa. Warto, więc przypomnieć garść faktów, zgodnie z zasadą „tyle jesteśmy warci, ile po nas zostanie…”.
Więcej tutaj:Była herbata, kawa, ciastka. Liczne rozmowy i refleksje.

Dodatkową atrakcja tego spotkania był występ Kabaretu działającego przy KDUTW Oddz. Radziejów zorganizowany i prowadzony przez Szymona Szynkowskiego. Tego dnia wobec rezygnacji z dalszego prowadzenia kabaretu serdecznie podziękowano Szymonowi i jego małżonce.
Pani Mirosława Waszak podzieliła się refleksjami ze spotkania z dnia 8 września 2017 roku, kiedy to nastąpiła rewizyta poetów z Torunia w Radziejowie na zaproszenie Pani Mirosławy Waszak. Goście odwiedzili Izbę Regionalna Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie wyrażając podziw dla zgromadzonych tu pamiątek, eksponatów, jak i bogatej historii, co znalazło swój wyraz w wpisie w księdze pamiątkowej Izby Regionalnej. Podczas spotkania nastąpiła wzajemna prezentacja wierszy, były liczne rozmowy, dyskusje. Miła, sympatyczna atmosfera. Wspólny posiłek przy daniach z gęsi w restauracji „Pod gęsia nóżką”.

Odwiedzili także historyczne Płowce zapoznając się z tym miejscem i jego historią. Byli również w Wydawnictwie „Krukowiak” w Redczu Krukowym.
Więcej tutaj:


=====================================================

W dniu 20 września 2017 roku obradowała Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów poświęcona sprawom organizacyjnym związanym z kolejnym rokiem działania naszego Uniwersytetu. Ustalono program inauguracyjny kolejnego semestru oraz plan działania na ten okres.

Wykład inauguracyjny „Tadeusz Kościuszko – 200 rocznica śmierci
w Szkole Muzycznej w dniu 12 września 2017 roku o godz.13,oo
wygłosi dr Władysław Kubiak z KSM we Włocławku.

gif

Rewizyta grupy malarsko-poetyckiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radziejowie

W dniu 18 maja 2017 roku słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów członkowie naszej grupy poetycko malarskiej: Mirosława Waszak, Aleksandra Sas Wisłocka, Halina Sołtysińska, Dionizy Wojciechowski z Przewodniczącym Rady Słuchaczy Janem Jaworskim gościli w Toruniu. Była to bardzo sympatyczna wizyta robocza, podczas której nastąpiła wzajemna prezentacja wierszy. Nasi słuchacze mieli możliwość podziwiania galerii obrazów klubu Od Nowa. Było to spotkanie o charakterze integracyjnym mające na celu nawiązanie kontaktów kulturalno-towarzyskich, które zaowocowało propozycją rewizyty, podczas której omówione zostaną szczegóły Współpracy. Spotkanie to zaowocowało kolejnymi kontaktami roboczymi.

W dniu 8 września 2017 roku nastąpiła rewizyta poetów z Torunia w Radziejowie na zaproszenie Pani Mirosławy Waszak. Goście odwiedzili Izbę Regionalna Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie wyrażając podziw dla zgromadzonych tu pamiątek, eksponatów, jak i bogatej historii, co znalazło swój wyraz w wpisie w księdze pamiątkowej Izby Regionalnej. Podczas spotkania nastąpiła wzajemna prezentacja wierszy, były liczne rozmowy, dyskusje. Miła, sympatyczna atmosfera. Wspólny posiłek przy daniach z gęsi w restauracji „Pod gęsia nóżką"

Odwiedzili także historyczne Płowce zapoznając się z tym miejscem i jego historią. Byli również w Wydawnictwie „Krukowiak” w Redczu Krukowym, gdzie podczas spotkania z Panem Borkowskim wymieniono okolicznościowe suweniry jak i zapoznano się z działaniami tego wydawnictwa. To wydawnictwo powstało w 2009 roku z inicjatywy właściciela i założyciela Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak” pana Janusza Borkowskiego.

Aleksandra Sas Wisłocka tak odpowiada, dlaczego pisze. „Człowiek bez miłości i uniesień jest jak pusta studnia, niezależnie od wieku. Dusza ludzka się nie starzeje, jedynie niestety ciało. Tym bardziej, do tworzenia potrzebne są doznania, nawet, jeśli to jest czystą fantazją, ale lepiej, aby były realne”. Myślę, że jest to motto dla wszystkich uczestników tego spotkania.

Najlepiej odpowie na to jej wiersz:

Poeta

Poeta pisze,
gdy kocha
lub cierpi.
Biedni poeci
zamknięci
w cierpieniu,
lub w miłosnych
uniesieniach.
Nie możecie
żyć normalnym
dniem dzisiejszym,
bo potrzebna
wam jest
.....wena

Artykuł


Pobyt w Kłóbce

W dniu 16 czerwca 2017 roku grupa członków KDUTW Oddz. Radziejów ruszyła spod Radziejowskiego Domu Kultury do Kłóbki, aby zwiedzić Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny. Kłóbka nazywana jest „Perłą Kujaw”, położona jest wśród pagórków, lasów i jezior. To tu ulokowany jest park etnograficzny z kilkunastoma obiektami architektury wiejskiej, z których najstarsze pochodzą z XVIII wieku.

W czasie intensywnego spaceru można było podziwiać: chałupy, stodoły, chlewiki, obórki, stajnie i spichlerze na terenie skansenowskiej wsi odtworzone zostały stare zakłady rzemieślnicze — kuźnia, olejarnia i garncarnia oraz wiatrak „koźlak”. W centrum skansenowskiej wsi znajduje się stara karczma, budynek szkoły i remiza strażacka. To także różnego rodzaju ogrodzenia, studnie z żurawiem, ule i piwniczki-ziemianki, kapliczki przydrożne. Niepowtarzalny klimat tworzą ogródki przydomowe, z tradycyjnymi odmianami kwiatów i ziół oraz poletka uprawne i sady, wśród których bytują zwierzęta domowe i hodowlane.

Na terenie skansenu wznosi się dwór z poł. XIX w., w którym mieszkała Maria z Wodzińskich Orpiszewska — jedyna oficjalna narzeczona Fryderyka Chopina. We wnętrzach dworu wiernie odtworzono klimat dawnej siedziby ziemiańskiej oraz zaprezentowano życie i twórczość malarską Marii z Wodzińskich.
Przy grillu dzielono się wrażeniami, jaki dało zwiedzanie tego skansenu.
Była miła, przyjemna, radosna atmosfera.

Kolejny udany, integracyjny wyjazd.

Album fotek. Tutaj:Stoisko artystów regionalnych na Święcie powiatu Radziejowskiego

Na tegorocznym Święcie powiatu Radziejowskiego odbywającego się w dniach 9-11 czerwca 2017 roku Koło hafciarskie działające przy Towarzystwie Miłośników Kujaw w Radziejowie wystawiło stoisko z wyrobami swoich członkiń. W tym roku było to wspólne stoisko, że Słuchaczkami KDUTW Oddz. Radziejów, które jednocześnie są członkiniami koła hafciarskiego. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy TMK i KDUTW.

Stoisko cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem zwiedzających i uczestników tegorocznego święta.
Swoje wyroby na stoisku prezentowały Panie.


Koło hafciarskie Towarzystwa Miłośników Kujaw z Radziejowa, działające przy tutejszej Izbie Regionalnej działa już sześć lat. Udzielają się w nim Panie: Jadwiga Reska, Stefania Dziubich, Anna Bazelewska, Genowefa Gąsiorowska, Mirosława Łodygowska, Halina Sołtysińska, Halina Paczkowska, Irena Wożniak, Henryka Adamczewska, Emila Jałoszyńska, Wiesława Nowak, Ewa Smykowska , Ewa Szmyt , Aniela Leszczyńska .
Działa, aby podtrzymać tradycje, z których słynął przed stu laty Radziejów.

W ramach prowadzonej akcji „Ocalić od zapomnienia” na zaproszenie TMK zorganizowano kilka spotkań z przedstawicielkami artystów regionalnych z innych terenów, to jest: Krystyny Zagrabskiej, Małgorzaty Soboty i Ireny Renda. Także z inicjatywy TMK zorganizowano konkursy „ Tradycja w moim domu”, które służą przebudzeniu w młodych ludziach potrzeby szukania swoich korzeni rodzinnych, odnawiania tradycji. Organizuje spotkania z tradycją zapraszając na nie kilkakrotnie panią Dorotę Kalinowską etnografa z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej z Włocławka.

Jak mówią Panie: „W swoim działaniu kierujemy się śladami pozostawionymi przez naszych przodków w zakresie haftu kujawskiego.” Ostatnimi hafciarkami w Radziejowie były: Leokadia Machtyl i Krystyna Wojciechowska. Dlatego postanowiono wznowić tradycję haftu kujawskiego, aby nie zaginął z chwila ich śmierci, czyli „ ocalić od zapomnienia” – tradycje, z jakich słynął od
ponad stu lat Radziejów będąc kolebką tej działalności.Wyjazd do Trójmiasta


W dniu 27 maja 2017 roku grupa Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów wraz ze znajomymi wyruszyła do „Trójmiasta”, nad polskie morze. W pełni zrealizowano bogaty program pobytu. Jak zwykle wyjazdowi towarzyszył dobry humor, były liczne rozmowy, jak i refleksje.  Udana i pożyteczna eskapada.

"Dzień Matki
"

Dzień Matki to święto na cześć wszystkich matek obchodzone w wielu krajach świata. Jego współczesna forma zapoczątkowana została w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku, gdzie obchodzone jest w drugą niedzielę maja. W Polsce święto to, wypadające 26 maja, obchodzono pierwszy raz w 1914 roku w Krakowie.

Dla jego uczczenia Szkoła Muzyczna i Stowarzyszenie RTMM w Radziejowie w swojej Sali koncertowej w dniu 24 maja 2017 roku zorganizowała koncert swoich uczniów i nauczycieli, na którym zaprezentowano wiele wspaniałych melodii związanych z „Mamą”.
Koncert pt. „Najpiękniejsze melodie” porwał zgromadzonych widzów, wśród nich grupa członków KDUTW Oddz. Radziejów.


Poeci z Radziejowa u przyjaciół w Toruniu

W dniu 18 maja 2017 roku słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów członkowie naszej grupy poetycko malarskiej: Mirosława Waszak (przewodnicząca grupy), Aleksandra Sas Wisłocka, Halina Sołtysińska, Dionizy Wojciechowski z Przewodniczącym Rady Słuchaczy Janem Jaworskim gościli w Toruniu. Była to bardzo sympatyczna wizyta robocza, podczas której nastąpiła wzajemna prezentacja wierszy. Nasi słuchacze mieli możliwość podziwiania galerii obrazów klubu Od Nowa.
gif

Było to spotkanie o charakterze integracyjnym mające na celu nawiązanie kontaktów kulturalno-towarzyskich, które zaowocowało propozycją rewizyty, podczas której omówione zostaną szczegóły Współpracy.

Album fotek. Tutaj:

Wykład Jolanty Szwalbe dla Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów 

W dniu 15 maja 2017 roku w LO Radziejów spotkali się Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów, aby wysłuchać niezwykle interesującego wykładu pt. „Życie jest przygoda dla odważnych albo niczym”, jaki wygłosiła Pani Jolanta Szwalbe.

Pani Jolanta Szwalbe jest łodzianką, autorką bardzo inspirujących antologii cytatów i pierwszą edytorką. Otworzyła własne wydawnictwo im. Benjamina Franklina. Jego nakładem wydane zostały "Myśl i działaj dla przyszłości"; Złap na zawsze wiatr w żagle”; "Wyrusz w drogę"; Sekrety istnienia”; „Sto i więcej lat w aktywności”.

To spotkanie i inne autorskie mają formę bardzo inspirujących prelekcji. Swoje zbiory p. Joanna Szwalbe kieruje do wszystkich bez względu na wiek i płeć.


Szczególną grupą docelową są osoby 50+. To właśnie dla nich spotkanie zatytułowane zostało "Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu". Autorka antologii wykładała w ponad 200 Uniwersytetach Trzeciego Wieku, a także w 60 bibliotekach.

Jej misją jest inspirować do aktywności, dawać radość, dobrą energię, ale i nadzieję, że można przezwyciężyć najgorszą sytuację w życiu.
Zawsze wozi ze sobą książki, które oczywiście można było nabyć po spotkaniu wraz z osobistą dedykacją
.
====================================================

Spotkanie w dniu 11 maja 2017 roku

W dniu 11 maja 2017 obradowała Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów poświęcona sprawom organizacyjnym związanym z działalnością w zakresie udziału w : wyjazdach do Gdańska, Kłóbki; zakończenia kolejnego roku akademickiego; udziału w obchodach Dni Powiatu Radziejowskiego;  Rajdu Rowerowego.

Z okazji obchodzonego corocznie 8 maja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który został zapoczątkowany w 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które to wydarzenie, początkowo skierowane tylko do bibliotekarzy, stało się świętem podsumowującym pracę, osiągnięcia zawodowe i budowania wizerunku bibliotek, a także samych bibliotekarzy przedstawiciele naszego Uniwersytetu złożyli serdeczne życzenia z tej okazji dla Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie.

Jako wyraz uznania i refleksji, gdyż Dzień ten rozpoczyna Tydzień Bibliotek i jest okazją do przedstawienia zawodowych osiągnięć oraz dokonań grona bibliotekarskiego oraz czasem refleksji o tożsamości bibliotek i ich miejsca we współczesnym świecie.

W tym dniu zwiedzili Izbę Regionalna Towarzystwa Miłośników Kujaw z Radziejowa.
Obchody 3 maja w Radziejowi
e

W tym dniu świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak i święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Niezwykle uroczyście przebiegały obchody Święta Niepodległości w Radziejowie.

Obchody Święta 3 Maja 2017 r. w Radziejowie rozpoczęły się uroczystą Mszą św. celebrowana przez Ks. prob. Ireneusza Mrowickiego proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP była, który wygłosił homilię nawiązując w niej do walki narodu polskiego o odzyskanie wolności, suwerenności i niezależności, wskazując, że wszystkie te działania były wsparte duchowym działaniem Maryi Królowej Polski. Podziękował wszystkim wiernym zgromadzonym za uczestnictwo we Mszy św. za Ojczyznę. Ks. Ireneusz podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w Mszy św. za ojczyznę.

Po zakończeniu Mszy św. Delegacje wraz z sztandarami, kwiatami, wieńcami przeszły pod pomnik Tadeusza Kościuszki gdzie nastąpiło ich złożenie po wysłuchaniu okolicznościowego przemówienia. Tego dnia odbywały się także imprezy towarzyszące, sportowe, kulturalne.

Wśród nich delegacja KDUTW Oddz. Raddziejów. 
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Sławomir Bykowski burmistrz Miasta Radziejowa, który, przedstawił rys historyczny i genezę sobotniego święta witając w imieniu władzy samorządowej wszystkich przybyłych.6 kwietnia 2017 tradycyjne „jajeczko” wielkanocne


Wielkanoc w KDUTW Oddz. Radziejów to zwyczaj kultywujący rożne tradycje. Należą do nich miedzy innymi spotkania wszystkich słuchaczy przy świątecznym stole. Takie właśnie spotkanie odbyło w dniu dzisiejszym na kilka dni przed Wielkąnocą w restauracji „Arkadia”. Zawsze zapraszani są na nie goście, którzy uświetnili spotkanie. Przewodniczący Rady Słuchaczy Jan Jaworski przywitał wszystkich przybyłych i złożył życzenia świąteczne. Każdy z gości powiedział kilka miłych zdań na temat Świąt i również życzył Wesołych Świat.
Wszyscy zasiedli do pięknie udekorowanych stołów, na których pyszniły się wielkanocne smakołyki, przygotowane przez restaurację. Czego tu nie było! Jaja w rożnych postaciach, sałatki, ryby, wędliny, przeróżne ciasta, zaserwowano nowy wyrób „Lazanię”.
Spotkaniu jak zwykle towarzyszyła, miła, świąteczna atmosfera.


Palmy Wielkanocne w Radziejowie

W Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie obchodzącego w tym roku 55 rocznicę swego powstania spotykały się Panie z koła hafciarskiego w ramach rękodzieła, pod przewodnictwem Ewy Smykowskiej, aby wykonać palmy wielkanocne.
 
Palma wielkanocna, lub zastępująca ją gałązka wierzbowa, to tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej, obchodzona jest przez chrześcijan Niedziela Palmowa, z którą w Kościele katolickim wiąże się zwyczaj święcenia palm, znany w Polsce od średniowiecza.

Obchodzona na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Palmy tworzy się zazwyczaj przez około tydzień. Panie siedzą razem, rozmawiają.  To świetna okazja na wspólne wypicie herbaty i zjedzenie ciasta. Większość czasu trwa gromadzenie materiałów. Stworzona tu palma ma ponad trzy metry.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku Panie działające w Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw z Radziejowa podczas kolejnego spotkania w ramach rękodzieła przekazały na ręce Ks. Ireneusz Mrowickiego proboszcza Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie (radziejowska fara) wykonaną przez siebie ponad trzymetrową palmę, która zostanie poświęcona podczas Niedzieli Palmowej.

Jest to grupa niezwykle zaangażowanych pań a wśród nich: H. Adamczewska, B. Linowiecka, G. Izydorczyk, E. Szmydt, G. Zdobych, M. Zdobych, A. Leszczyńska, I. Janiak, T. Przekwas, H. Paczkowska, G. Gąsiorowska, A. Famulska, Królczak.

Wykonały one kwiaty z bibuły. Są to uczestniczki warsztatów w tym także członkinie Towarzystwa Miłośników Kujaw jak i Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddz. Radziejów. Kwiaty wykonały także dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie przy dużym zaangażowaniu wychowawców: Beaty i Celiny Głowackiej, Marii Malinowskiej, Renaty Marek.

TMK współpracuje z KDUTW Oddz. Radziejów np. wspólnie organizuje stoiska rękodzieła na Dniach Radziejowa, Święcie Powiatu. Panie pomagały przy organizacji Izby Regionalnej, a także wspomagają w czasie pełnionych dyżurów w Izbie Regionalnej.
Album fotek. Tutaj:


Wykład dr Teresy Grabowskiej

W dniu 5 kwietnia 2017 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu Pani dr Teresy Grabowskiej pt. „Profilaktyka w schorzeniach układu krążenia”.

To już kolejne, niezwykle przydatne i interesujące spotkanie z Panią Teresą Grabowską.


Pola Negri – kobieta wszechczasów

W dniu 30 marca 2017 roku w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Radziejowie spotkali się Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów, aby wysłuchać wykładu Pani Doroty Łańcuckiej pt. „Pola Negri – kobieta wszechczasów”. Ta słynna przedwojenna aktorka Pola Negri urodziła się w 1897 r. w Lipnie k. Torunia, a wakacje spędzała w rodzinnej miejscowości matki - Brdowie (pow. kolski). Tutaj jednak znana była, jako Apolonia Chałupiec, bo takie było jej prawdziwe nazwisko.

"Gdy się ciągle żyje nad brzegiem przepaści, już się jej nie dostrzega" - mówiła Pola Negri, której życie tak właśnie wyglądało. Nędza, utrata dziecka, zdrady - przeszła wszystko. Zahartowana ruszyła na podbój "fabryki snów". Przez kilka lat była jedną z największych gwiazd Hollywood. Żadna polska aktorka nie wspięła się tak wysoko, ale też nie przeżyła tylu tragedii, co ona.
W dniu 21 marca 2017 roku Słuchacze KDUTW Oddz. W Radziejowie w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie spotkali się z prof. dr Markiem Stefańskim , aby wysłuchać niezwykle interesującego i ciekawego wykładu pt. „Główne ryzyka polityczne i ekonomiczne świata 2017 roku”.


Wykład A. Kozłowskiego –
„Rola pszczół w kształtowaniu natury”


W dniu 14 marca 2017 roku Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów spotkali się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie, aby dokonać zakupu miodu jak i wysłuchać niezwykle interesującego wykładu Pana A. Kozłowskiego – „ Rola pszczół w kształtowaniu natury”.
Wykładowca zwracał uwagę na pożyteczna rolę, jaka pełnią pszczoły, które zapylają trzy czwarte roślin stanowiących nasze pożywienie. Nie tylko są to rośliny, które bezpośrednio spożywamy, ale również należą do nich rośliny, z których wytwarza się potrzebne nam produkty. Na przykład rzepak do produkcji oleju lub owoce potrzebne do wytworzenia soków, dżemów i innych przetworów spożywczych. Wykazał, jakie jest znaczenie pszczół dla utrzymania życia. Te małe stworzenia potrafią niesamowicie zorganizować sobie pracę. Możemy się tego od nich uczyć.

Już od samego narodzenia każda z pszczół należy do osobnej grupy, która zajmuje się bądź to pracami w ulu, bądź zbieraniem nektaru. Na czele każdego roju stoi królowa pszczół odpowiedzialna za znoszenie jak największej ilości jaj. Trzeba przyznać, że obserwując życie i zwyczaje pszczół możemy natknąć się na niesamowite rozwiązania mające na celu usprawnienie technik i szybkości ich pracy.

Obserwując te działania człowiek może wiele rzeczy nauczyć się od tych małych żyjątek. Sposób zaangażowania w pracę, determinacja, z jaką wykonują ją oraz sposoby i terminowość jej realizacji stanowią wzór do naśladowania.

To tylko nieliczne zagadnienia, jakie w niezwykle interesujący, ciekawy sposób przedstawił wykładowca. Ciekawe i pożyteczne spotkanie.

gif

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. w Radziejowie zaprosiła swoich słuchaczy w dniu 7 marca 2017 roku na Uroczysty Koncert Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który odbył się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Radziejowie. Było to jak zwykle wspaniałe przeżycie. Występujący uczniowie wraz z nauczycielami porwali licznie zgromadzonych swoim wykonaniem, wywołując entuzjazm słuchaczy.
Po koncercie przewidziano okolicznościowe spotkanie, przy kawie herbacie, torcie. Były życzenia, liczne rozmowy i wspaniała atmosfera.

Z okazji Dnia Kobiet
Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,
tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,
tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,
zaś miłości ponad wszystko
życzy

Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów


Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów w Teatrze w Płocku


W dniu 4 marca 2017 roku grupa Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów miała okazję w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku obejrzeć sztukę Mayday 2 w reżyserii Stefana Friedmanna. Sztuka ta to kontynuacja przygód londyńskiego taksówkarza bigamisty ze sztuki Mayday. To historia z nieprawdopodobnie śmiesznymi i szalonymi sytuacjami. Bigamia, trup, który ożył, niemal kazirodztwo, przepisy na chińszczyznę, wesoły weterynarz, dziadek w kąpielówkach, wirtualny rower, usta - usta, skok z dachu i wiele innych atrakcji. Do tego muzyka i piosenki miłe dla ucha, a nawet kuszące do tańca. Aktorzy zapewnili dobrą zabawę.

Miły, spędzony w przyjacielskiej atmosferze wyjazd. W ocenie "Super komedia".gifgif
gif
gif


Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów  popiera i apeluje o poparcie w konkursie " Osobowość roku 2016"  przyjaciela i kolegę  Jerzego Nowackiego Prezesa KDUTW we Włocławku. Prosimy o wysyłanie SMS nr 72 355 o treści ORD.16

Dziękujemy

Nie ma sprawy świętszej od Ojczyzny
 - to słowa podpułkownika Antoniego Iglewskiego.

 
27 stycznia 2017 roku minęła 38 rocznica śmierci Cichociemnego podpułkownika Antoniego Iglewskiego ps. „Ponar”. W Radziejowie w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka odbyły się uroczystości poświęcone temu wybitnemu Cichociemnemu. Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością władze powiatu i miasta, rodzina „Ponara”- pan Szymon Szynkowski wraz z małżonką, przedstawiciele Jednostki Wojskowej AGAT z Gliwic oraz policji, a także historycy i pasjonaci historii, a przede wszystkim młodzież. Uczniowie LO przygotowali niezwykle ciekawy spektakl obrazujący losy „Ponara”. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty na grobie bohatera, a także pod tablicą na budynku Szkoły.

W dniu 26 stycznia 2017 roku w restauracji "Arkadia" na tradycyjnej zabawie karnawałowej spotkali się w wspaniałej atmosferze SŁuchacze KDUTW Oddz. Radziejów. Byli też Słuchacze z Aleksandrowa Kujawskiego i Włocławka.

Spotkanie z Europosłem Januszem Zemke w Radziejowie

W dniu 20 stycznia 2017 roku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego interesujący wykład „Przyszłość Unii Europejskiej po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii „ dla Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów wygłosił Europoseł Janusz Zemke.

W dniu 18 stycznia 2017 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów mieli możliwość podziwiania wystawy prac malarskich Pani Aldony Patyk z Osięcin. Autorka wzbudziła podziw swoimi pracami. 

Była również okazja zakupu miodu z pasieki z Kruszwicy jak i porozmawiania z sprzedającym, który w najbliższym czasie wygłosi wykład związany z pozyskiwaniem miodu i pszczołami.

Kulminacyjnym punktem tego dnia był w ramach „Regionalnych Spotkań z Pasjami” w radziejowskiej bibliotece był koncert kolęd w wykonaniu uczennicy Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, Zuzi Krawczyk w aranżacji i przy akompaniamencie Pana Karola Brzykcego.

Część słuchaczy mogła uczestniczyć w próbach „Chóru Largo” działającego przy miejscowym Klasztorze OO. Franciszkanów.

Uwaga Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów!

ZAPRASZAMY w dniu 18.01.2017r. ( ŚRODA ) godz. 17.00 do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie na koncert kolęd w wykonaniu uczennicy Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, Zuzi Krawczyk w aranżacji i przy akompaniamencie Pana Karola Brzykcego. Koncert i wystawa rozpoczynają cykl REGIONALNYCH SPOTKAŃ Z PASJAMI  w radziejowskiej bibliotece.

Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa prac malarskich Pani Aldony Patyk z Osięcin.

O godz.16,3o będzie można nabyć miód zgodnie w wcześniejszymi informacjami.

Po koncercie istnieje możliwość posłuchania chóru „Largo” odbywającego swoją próbę.

Ponadto informujemy, że w dniu 20 stycznia 2017 roku ogodz.16,oo w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego wykład „Przyszłość Unii Europejskiej po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii „ wygłosi Europoseł Janusz Zemke.

Konspiracja na terenie powiatu radziejowskiego 1939-1945

W dniu 11 stycznia 2017 roku spotkali się Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie, gdzie uczestniczyli w interesującym wykładzie pt. " Konspiracja na terenie POWIATU RADZIEJOWSKIEGO 1939-1945r., „ jaki wygłosił Sławomir Augustyniak.

Spotkanie opłatkowe w Restauracji ”Arkadia”

 

W dniu 15 grudnia 2016 roku w restauracji ”Arkadia” w Radziejowie spotkali się Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów na tradycyjnym „spotkaniu opłatkowym”, aby kultywować tradycję dzielenia się opłatkiem wywodzącą się z wierzeń chrześcijańskich i stanowiącą znak miłości, pojednania, ma chronić przez złymi mocami.

Warto przypomnieć, że Tradycja łamania się chlebem wywodzi się z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ma ona początek w ostatniej wieczerzy i była kultywowana na jej pamiątkę. Zwyczaj dzielenia się chlebem symbolizował duchowe zjednoczenie członków wspólnoty, zgromadzonych na modlitwie. Początkowo nie miał on żadnego związku z Bożym Narodzeniem. Chrześcijanie spożywali, bowiem chleb konsekrowany, wierząc, że pod jego postacią spożywają ciało Jezusa. Z czasem jednak wspólnoty się rozrastały i tradycyjne łamanie opłatka konsekrowanego stało się niemożliwe z przyczyn technicznych. Dlatego też na wigilijne msze zaczęto przynosić chleb, którym, po pobłogosławieniu przez kapłana, dzielono się w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Pobłogosławiony opłatek zabierano również do domów, dla osób, które nie mogły uczestniczyć we wspólnej modlitwie oraz przesyłano krewnym i znajomym.

Było spotkanie w rodzinnej atmosferze, jaka panuje w naszym Oddziale. Były życzenia, wymiana wrażeń.

Wykład pt. "Chrzest Polski, czyli gdzie, kiedy i dlaczego?" w Radziejowie

W dniu 9 grudnia 2016 roku w MiPBP w Radziejowie Prelekcję dla słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów pt. "Chrzest Polski, czyli gdzie, kiedy i dlaczego?" .

 

Wykładowca bibliotekarz i historyk Krzysztof Wątrobicz przypomniał wiele faktów. A mianowicie, że Chrzest Polski to – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Datuje się go zazwyczaj na rok 966, chociaż nie jest to pewne, gdyż źródła średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego wydarzenia. Chociaż w oficjalnej historiografii kościelnej i państwowej przyjmuje się rok 966 za datę chrztu Mieszka, to jednak uczeni podkreślają, że nie jest to data pewna. Nie zachowało się żadne źródło z X wieku, a w Polsce także z XI wieku, które przekazałoby o chrzcie Polski nawet krótką wzmiankę. W tym roku obchodzimy jego 1050 rocznicę. Odbywała się ona niezwykle uroczyście.

W sumie ciekawe, pożyteczne spojrzenie na naszą historię, skłaniające do refleksji.

Album fotek

Koncert Zespołu Nie-Toperz  w Radziejowie

 

W dniu 12 grudnia 2016 roku Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów mieli okazję wysłuchać w czytelni Biblioteki w Radziejowie występu Zespołu „Nie-Toperz”. Zespół powstał w 2000r. w Inowrocławiu. W jego skład wchodzą: Irek Gregowski (śpiew, gitara klasyczna),Krzysztof Kosiński (gitara klasyczna, elektryczna, mandolina, ukulele),Włodek Stolarski (gitara basowa), Łukasz Tubiszewski (instrumenty perkusyjne).

Nagrali kilka płyt: „Pogoda”, „Podróż”, „Koncertowo”, „Powrót”.

Wiecej o Zespole tutaj:


„ Emocje uwięzione w ciele-jak je przeżywać, żeby nie chorować” wykład Karoliny Pawlak

 

To już kolejne spotkanie z Pani psycholog Karoliną Pawlak ze Słuchaczami KDUTW Oddz. Radziejów. Tym razem w dniu 5 grudnia 2016 roku w gościnnych progach Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie odbył się niezwykle interesujący wykład pt. „ Emocje uwięzione w ciele-jak je przeżywać, żeby nie chorować”. Pani Karolina jak zwykle ze swadą i dużym zaangażowaniem prowadziła te „warsztaty z psychologiem” wciągając zgromadzonych w interesującą dyskusję na te tematy. Było to kolejne pożyteczne i przekonujące spotkanie.

Album fotek


gif

1 grudnia 2016 r. ukonstytuowała się w Urzędzie Miasta Bydgoszczy regionalna struktura OPS województwa kujawsko-pomorskiego.

W dniu 1 grudnia 2016 odbyło się w bydgoskim Ratuszu zebranie inicjatywne delegatów OPS. Inicjatorką spotkania była członek prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Bożena Sałacińska. Gości powitała w imieniu władz miasta wiceprezydent Iwona Waszkiewicz. Następnie głos zabrała Krystyna Lewkowicz z Warszawy, przewodnicząca OPS.

Powołano regionalne Prezydium OPS w składzie:

- Bożena Sałacińska - przewodnicząca
- Jerzy Nowacki - wiceprzewodniczący
- Zdzisław Tylicki
- Cezary Kościelak

W dniu 2 grudnia 2016 roku Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów uczestniczyli w „Gali operetkowo- musicalowej" w koncercie Narodowego Teatru Opery i Baletu teatru obwodu odeskiego Ukrainy, jaki odbył się w Centrum Kultury Browar we Włocławku. W czasie koncertu mieli okazję wysłuchać wykonanie znanych i lubianych arii operowych i operetkowych oraz tradycyjnych pieśni narodowych Ukrainy. Bawili się podczas repertuaru musicalowego wzbogaconego cudownymi strojami oraz tańcem baletu. Była to niezapomniana podróż muzyczna przez wszystkie historie miłosne operetki i musicalu. Mogliśmy podziwiać artystów, na co dzień pracujących w teatrze: muzyków, solistów i tancerzy prezentujący najwyższy poziom.

Slajd

Album fotek

 

 

Jesienne spotkanie „ Pojedziemy na łów” w RDK Radziejów

 gif

W dniu 27 listopada 2016 roku w Sali widowiskowej Radziejowskiego Domu Kultury odbyło się kolejne jesienne spotkanie „ Pojedziemy na łów”.  Zgromadzeni mieszkańcy Radziejowa i nie tylko mieli okazję wysłuchać koncertu muzyki myśliwskiej i rozrywkowej w wykonaniu Kwintetu dętego blaszanego Artemida . Wśród widzów byli takze Słuchacze KDUTW.

Pojedziemy na łów, na łów, towarzyszu mój, Pojedziemy na łów, na łów, towarzyszu mój! Na łów, na łów, na łowy Do zielonej dąbrowy, towarzyszu mój ...takie i inne słowa zabrzmiały wraz z muzyką w niedzielę 24.11.2016, Podczas tej edycji jesiennej imprezy pt. „POJEDZIEMY NA ŁÓW.”

Artemida to kwintet dęty blaszany składający się z profesjonalnych młodych muzyków. W kręgu ich zainteresowań znajduje się muzyka rozrywkowa, poważna oraz myśliwska. Mają na koncie wiele solowych oraz zespołowych wyróżnień na konkursach krajowych i zagranicznych. Ich atutem jest umiejętność połączenia muzyki myśliwskiej z rozrywkową i klasyczną oraz dobry kontakt z publicznością – jak sami mówią „najlepsze koncerty to te, na których sami świetnie się bawimy”.

Uczestnicy imprezy mogli uczestniczyć w degustacji dziczyzny (był pieczonego dzik) i owoców. Obok RKD Radziejów współorganizatorami imprezy były: Koła Łowieckie: nr 67 "Grzywacz" w Radziejowie, nr 68 "Łany Kujawskie" w Radziejowie, nr 69 "Cyranka" w Nowym Dworze, nr 5 "Kormoran" w Kruszwicy, Ośrodek Hodowli Zarodowej sp. z o.o. w Osięcinach.

Spacerując po Radziejowskim Domu Kultury można było obejrzeć Wystawę fotografii Macieja Maciejewskiego pt. "Tam, gdzie żyją dzikie gęsi".

Vide. Tutaj:

Wykład dr Marii Palińskiej dla Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów

 

W dniu 24 listopada 2016 roku w Szkole Muzycznej w Radziejowie Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów spotkali się na niezwykle interesującym wykładzie pt. „Ekologia – wybór czy konieczność…..” 

gif

Wygłoszonym przez Panią dr Marię Palińską z KSW we Włocławku. 

gif

Artykuł

Wykładowczyni wskazywała na to, że musimy zdawać sobie sprawę z konieczności ochrony powietrza, wody i gleby, obowiązku zmniejszania odpadów i poszukiwania bezpiecznych dla środowiska sposobów uzyskiwania energii, konieczności stosowania technologii mało- i bezodpadowych, oszczędnego korzystania z zasobów surowcowych i zasobów biosfery, a także racjonalnego używania substancji chemicznych. 

Jesteśmy częścią przyrody, a niszcząc ją, lekceważąc jej prawa - niszczymy samych siebie. Ekologia jest też koniecznością, ponieważ gdyby człowiek nie zaczął interesować się ekologią "na czas" być może już dziś dużo gatunków zwierząt i roślin można by tylko wpisać do "czarnej księgi". Zanieczyszczone środowisko szkodzi człowiekowi, choroby układu oddechowego spowodowane nadmierną ilością pyłów i gazów w szybkim tempie mogą zabić tysiące osób. Dlatego też ekologia i ochrona środowiska jest też koniecznością. Powinniśmy zapewniać mieszkańcom odpowiedni zasób wiadomości, lecz również ukształtować umiejętności i postaw warunkujących podejmowanie skutecznych działań wobec pojawiających się dla środowiska zagrożeń.

W naszym działaniu tworzymy nowe oczyszczalnie ścieków, gospodarstwa ekologiczne i wprowadzamy "bio" dodatki do paliwa pomagamy gospodarce. Wprowadzając "bio" dodatki do paliw dajemy pracę osobom bezrobotnym, ktoś musi je produkować (posadzić, zasiać, np. rzepak), inni muszą go zebrać, kolejni dostarczyć do przetwórcy itd. W ten sposób otrzymujemy kolejne miejsca pracy. Czyli ekologia jest nie tylko koniecznością i modą jest też opłacalna.

Z drugiej jednak strony budując elektrownie wodne czy wiatraki zmieniamy wygląd krajobrazu. "Betonujemy" rzeki dla uzyskania energii zmieniając jej bieg i prawa, którymi rządzi się natura. Wody chłodzące turbiny mają wyższą temperaturę niż rzeka miała zanim wybudowano elektrownie. To samo można powiedzieć o wiatrakach.

W sumie niezwykle ciekawe i pożyteczne spotkanie wskazujące na wiele problemów związanych z naszym życiem i ekologią.

Wykład „Cukrzyca cichy zabójca …..”

 

W dniu 16 listopada 2016 roku w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie spotkali się Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów, aby wysłuchać wykładu pt. „ Cukrzyca cichy zabójca – choroba człowieka i społeczeństwa” wygłoszony przez ordynatora Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ Radziejów Panią dr Teresę Grabowską.

Święto Niepodległości w Radziejowie

W dniu 11 listopada 2016 roku uroczystości narodowego Święta Niepodległości w Radziejowie rozpoczęły się od przemarszu na rynku pod pomnik Chwały Oręża Polskiego, towarzyszyły mu poczty sztandarowe. Po wysłuchaniu okolicznościowego przemówienia Jarosława Kołtuniaka Starosty Powiatu nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez przybyłe delegacje. Uczestnicy przemaszerowali na Mszę Świętą w kościele farnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświetniej Marii Panny odprawionej w intencji Ojczyzny.

gif
W imieniu KDUTW Oddz. Radziejów kwiaty złożyła delegacja w składzie: Jan Jaworski, Mirosława i Szymon Szynkowscy.  

W dniu 11 listopada 2016 roku w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Radziejowie spotkali się także Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów na zorganizowanej przez tę szkołę „Wieczornicy” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Mieli okazję wysłuchać wielu pieśni patriotycznych w wykonaniu jej uczniów i nauczycieli. Wieczornica uświetniła to święto.  Także w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiono wieczorem tego dnia Mszę Św. w intencji Ojczyzny.

gif

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989 r. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).

gif

Album fotek. Tutaj:

Slajd.Tutaj

gif

Fot. Alicji Górczyńskiej

 

W dniu 9 listopada 2016 roku delegacja KDUTW Oddz. Radziejów uczestniczyła w obchodach 5 lecia KDUTW Oddz. Aleksandrów Kujawski.

O nim. Tutaj:

http://ksw.wloclawek.pl/pl/dzialania/kujawsko-dobrzynski-uniwersytet-trzeciego-wieku/oddzial-aleksandrow-kujawski/regulamin-2

Karol Szmagalski

Wykład dr inż. Adama Rejmaka

gi9f

W dniu 8 listopada 2016 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie spotkali się Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów, aby wysłuchać interesującego wykładu pt. „Rola techniki w zapewnieniu bezpieczeństwa”, wygłoszonego przez Dziekana Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku dr inż. Adama Rejmaka.

Album fotek

Uwaga Słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów

Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział Radziejów organizuje w dniu 2 grudnia 2016 roku wyjazd do Włocławka na występ Zespołu Pieśni i Tańca z Ukrainy. Zapisy u Pani S. Dziubich skarbnika do 8 listopada 2016 roku. Koszt biletu od osoby wynosi 75 PLN plus koszty przejazdu. Wyjazd o godz.17,00 z pod Radziejowskiego Domu Kultury.

Kilka słów  o występie:

Narodowy Teatr Opery i Baletu to obecnie najstarszy teatr obwodu odeskiego Ukrainy. Jego siedzibą jest najbardziej rozpoznawalny budynek Odessy pochodzący z 1887 roku, zaliczany do najpiękniejszych i najlepszych teatrów operowych w Europie. Artyści, na co dzień pracujący w teatrze to muzycy, soliści i tancerze prezentujący najwyższy poziom, biorący udział w projektach międzynarodowych. Podczas trasy koncertowej "Gali operetkowo- musicalowej", którą będziemy mieli okazje gościć w Polsce po raz pierwszy, zobaczymy najlepszych wykonawców: solistów, muzyków, tancerzy baletowych oraz chórzystów-łącznie ponad 50 osobowy skład artystyczny. W programie koncertu nie zabraknie znanych i lubianych arii operowych i operetkowych oraz tradycyjnych pieśni narodowych Ukrainy. Publiczność bawić będzie również repertuar musicalowy wzbogacony cudownymi strojami oraz tańcem baletu. Czy może być coś piękniejszego niż uczucia wyrażane tańcem, muzyką i śpiewem? Na to pytanie odpowie Państwu właśnie ten koncert. Niezapomniana podróż muzyczna przez wszystkie historie miłosne operetki i musicalu, na której nie może Państwa zabraknąć!

Program Odessa

1) J. Bizet Carmen  Uwertura

2) Ch. Gounod  Walc Julietty

3) J. Wiliams  Gwiezdne Wojny, Marsz Imperialny

4) E. Kalmann   Księżniczka Cyrkówka Te Cudne Oczy

5) E. Kamann  Bajadera Shimmy ( szuja )

6) E. Kalmann   Fiołek z Monmartre Carambolina Caramboletta

7) L. Bernstein   West Sid Story Maria

8) E. Kalmann  Księżnczka Czardasza duet "Tłumy fraków"

9) E. Kalmann  Księżniczka Czardasza Artystki z Variete

10) E. Kalmann  Księżniczka Czardasza Co się dzieje , oszaleje

11) E. Kalmann  Hrabina Marica  Gdzie mieszka miłość

12) L. Bernstein  West side story  Toonight

13) L. Bernstein  West side story  Amerika

14) L. Dalla   Caruso

15) E.Kalmann  Bajadera   Aria Księcia Radżami

16) R. Cocciante  Dzwonnik z Notrdam Świat Katedr

17) S. Alditi   Il Bacio

18) L. Bernstein  West Side Story  Czuje  się  piękna

19) J. Petersburski  Ta ostatnia niedziela

20) N. Moricone/N. Rota Ojciec Chrzestny I myślisz....

22) R. Cocciante  Dzwonnik z Notrdam Bell

23) L. Danza  Funiculi , Funicula

24) E.L. Weber  Koty Pamięć


Spotkanie z Elżbieta Okunowską Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów

 

W dniu 20 października 2016 roku Słuchacze KDUTW Oddz. W Radziejowie mieli okazje spotkać się z autorką Panią Elżbietą Okunowską, ( była rodzina, przyjaciele, znajomi) która napisała książkę 

pt. "Jak ćmy, jak motyle",na kartach której przywołuje historię swojej prababki Józi Podgórskiej, pokojówki, która zakochuje się w młodym dziedzicu Michale. Właściwie historia prababki Józi przeplatana jest z czasami teraźniejszymi, w której bohaterami są jej najbliżsi - rodzina. Mamy więc Radziejów i Holendry Bytońskie, gdzie w niezwykle sugestywny sposób przywoływane są czasy dzieciństwa"... Lato na wsi było wyjątkowym czasem. Dojrzałe zboża: jasnozłota pszenica, jęczmień z sumiastym wąsem, żyto - płowe jak grzywa konia dziadka Franka z Niegibalic, kołysały się pod naporem wiatru, czekając każde na swoją kolej...", ale jednocześnie jest też żal za tamtymi chwilami : "...

Jak szkoda, że już nie wróci tamten świat, tamten czas, nic nie będzie takie jak dawniej... jedyna pociecha, że dzięki wspomnieniom zachowasz okruchy życia, chwile, które przetrwały w pamięci..." Takich przepięknych opisów na kartach książki jest wiele.

Autorka z wielka miłością pisze o swoich rodzicach, odczuwa się też jak ważna jest dla niej rodzina i jej wartości, co również przewijało się w czasie spotkania.

Przez całą powieść przewija się też pewna postać, którą bohaterka spotyka, jako młoda osoba, a która wraca po latach w bardzo realistycznym śnie, a jeszcze później w realnym życiu. Czytając, przez całą książkę zastanawiamy się, w jaki sposób ta osoba wiąże się z bohaterką. Autorka bardzo umiejętnie rozwiązuje zagadkę.

Pani Elżbieta Okunowska oprócz tej powieści wydała też tomik wierszy pt. "Impresje”, z którego to tomiku czytała wiersze.W czytaniu fragmentów powieści i wierszy wspomagały autorkę koleżanki. Urozmaiceniem był występ wokalno-muzyczny młodych adeptek. 

W radziejowskiej bibliotece odbyła się promocja książek autorstwa Pani Elżbiety Okunowskiej. Powieści "Jak ćmy, jak motyle", i tomiku poezji "Impresje". Fragmenty prozy i wiersze czytali, sama autorka, nauczyciele poloniści i bibliotekarze: Elżbieta Okunowska, Mirosława Wesołowska, Aneta Ratajczyk, Anna Opasik-Urbańska, Urszula Wanińska, Danuta Wielgosz, Wiesława Marek.

Oprawa muzyczna: Marta Kręplewska - uczennica liceum o profilu muzyczno-teatralnym w Warszawie - vocal i Anna Kręplewska - abiturientka średniej szkoły muzycznej w Inowrocławiu - skrzypcea

Była kawa, herbata, ciastka. Ciekawe rozmowy.

Kolejne ciekawe, interesujące spotkanie.

gif

Album fotek
gif
W dniu 12 października Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów zorganizowała dla swoich słuchaczy wycieczkę krajoznawczo-poznawczą do Poznania. Słuchacze dzięki znakomitej przewodniczce mieli okazję zapoznać się z eksponatami kultowej poznańskiej palmiarni, wysłuchać wielu interesujących informacji związanej z zgromadzonymi tu roślinami.

Pospacerowali z przewodniczką po starym rynku i interesujących tu zabytkach. Podziwiali z licznymi turystami poznańskie koziołki, farę i inne atrakcje starego miasta.

Slajd z wyjazdu

Po spożytym obiedzie mieli okazje z przewodniczką obejrzeć poznańską katedrę, zapoznać się z jej walorami historycznymi, zobaczyć interesujący filmik o tym historycznym miejscu. Po pożegnaniu przewodniczki wróciliśmy pełni wrażeń. Udana jak zwykle impreza, integrująca nasze środowisko.

Album fotek
gif

 gif

Inauguracja kolejnego semestru 
w KDUTW Oddz. Radziejów

gif

Video

W dniu 6 października 2016 roku w gościnnych progach Sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Radziejowie z udziałem REKTOR prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, który wygłosił okolicznościowy wykład odbyła się inauguracja kolejnego semestru KDUTW Oddz. Radziejów.  Zgromadzonych słuchaczy oraz zaproszonych gości powitał Przewodniczący Rady Słuchaczy Jan Jaworski wskazując w swoim wystąpieniu na działania, jakie podejmowała i podejmuje Rada Słuchaczy. Wśród gości byli: Marek Wojtysiak Sekretarz Powiatu , Szuszman Marek- wójt gminy Radziejów, Nowacki Jerzy – prezes Zarządu KDUTW, Wielgosz Danuta- dyrektor MiPBP.

Po wystąpieniach zgromadzeni mieli okazję wysłuchaćgif wspaniałego występu pedagogów ze Szkoły Muzycznej, którzy jak zwykle wykazali się wielkim kunsztem i swoim wykonaniem porwali słuchaczy.

Okolicznościowy program związany z Narodowym Czytaniem „ Quo Vadis
H. Sienkiewicza przedstawiła nasza grupa kabaretowy,gifCo Ty na to pod kierownictwem Szymona Szynkowskiego.

Artykuł

Była kawa, herbata, ciastka, tort liczne i miłe rozmowy. Udana i budująca atmosfera jak zwykle towarzysząca spotkaniom KDUTW Oddz. Radziejów.

Album fotek

gif

Obradowała Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów

 gif

W dniu 26 września 2016 roku obradowała Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów poświęcona sprawom organizacyjnym. 

W toku obrad ustalono porządek inauguracji kolejnego semestru, w którym obok przemówień i wykładu przewidziano część artystyczna z udziałem uczniów i pedagogów Szkoły Muzycznej w Radziejowie jak i występ kabaretu naszego Oddziału, „ Co Ty na to” z okolicznościowym programem. 

Przypominamy, że spotkanie to odbędzie się w Sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Radziejowie w dniu 6 października 2016 roku o godz.13,oo.

Ponadto ustalono ramowy program na kolejny semestr przewidujący 14 wątków tematycznych. 

Uprasza się słuchaczy, którzy zgłosili wyjazd do Poznania w dniu 12 października 2016 roku o uregulowanie ustalonej od osoby wpłaty w wysokości 60 PLN do Pani Steni Dziubich

W dniu 6 września 2016 roku obradowała Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów poświęcona sprawom organizacyjnym. Z pośród wielu ustaleń postanowiono:

W dniu 6 października 2016 roku o godz.13,oo zainaugurować kolejny rok akademicki w Sali Szkoły Muzycznej w Radziejowie. W dniu 12 października 2016 roku zorganizować edukacyjno- zapoznawczy wyjazd do Poznania

Ustalono wstępny zarys program na kolejny semestr KDUTW Oddz. Radziejów


Piknik Rekreacyjny KDUTW Oddz. Radziejów

Rada Słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddz. w Radziejowie zorganizowała dla swoich słuchaczy „Piknik Rekreacyjny”, który odbył się w świetlicy sołeckiej w Zagorzycach. Na rowerach, z kijkami do trekkingu, nordic walking wyruszyli w dniu 7 lipca 2016 roku ze Stadionu Miejskiego do Zagorzyc (Dla ludzi, którzy chcą wypoczywać aktywnie i poszukują nowych wyzwań. Szczególną uwagę przywiązujemy do aktywności osób dojrzałych, w tym zwłaszcza naszych seniorów). Tu muzyka, śpiewy wesoły wakacyjny klimat.  W przerwie między zabawą było można posilić się piknikowym, „co nieco” ( kiełbaski z grilla, żurek itp.) Były ożywione rozmowy. Pochmurna, ale najważniejsze, że dopisała pogoda i dobry rekreacyjny nastrój. To spotkanie jeszcze raz pokazało, że stanowimy grupę wspaniałych przyjaciół. Zajmując się różnorodną tematyką w zależności od zainteresowań. Potrafiących się obok spraw ważnych także bawić. Kolejne integrujące słuchaczy, ciekawe i pożyteczne spotkanie.

Migawki


Rada Słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddz. W Radziejowie zaprasza do udziału w „Pikniku Rekreacyjnym”, który odbędzie się w świetlicy sołeckiej w Zagorzycach. Zbiórka słuchaczy w dniu 7 lipca 2016 roku o godz.16,oo przy biurze na Stadionie Miejskim skąd nastąpi wyjazd do  Zagorzyc.

Slajd

Album fotek

Zakończenie kolejnego roku akademickiego 

w KDUTW Oddz. Radziejów

W dniu 16 czerwca 2016 roku w podniosłej atmosferze w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów zakończyli kolejny rok akademicki. Przewodniczący Rady słuchaczy Jan Jaworski w swoim wystąpieniu zasygnalizował dokonania, których nie brakowało w ostatnim okresie. Były kwiaty, podziękowania.

Następujące osoby otrzymały dyplomy: 

Dyplomy uznania za aktywne uczestnictwo: Bazelewska Anna, Gąsiorowska Genowefa, Izydorczyk Grażyna, Sikorska Barbara, Zasada Bożena, Sołtysińska Halina, Szynkowska Mirosława, Szynkowski Szymon,  Jałoszyńska, Emilia, Lorenc Barbara, dyplomu uznania za wspieranie działalności KDUTW Oddz. Radziejów: Kołtuniak Jarosław – starostwa radziejowski, Staniszewski Sławomir- vice starosta, Szuszman Marek- wójt gminy Radziejów, Nowacki Jerzy – prezes Zarządu KDUTW, Marszewska Ewa-pełnomocnik rektora , Włodarski Arkadiusz- dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych , Wielgosz Danuta- dyrektor MiPBP, Filutowska Lilia- dyrektor Szkoły Muzycznej, Zawidzka Agnieszka-opiekun administracyjny, Smykowska Ewa- instruktor robotek ręcznych.

Wykład „ Chrzest Polski 1050 rocznica” 

gif

wygłosił prorektor KSW we Włocławku dr Władysław Kubiak.

Przypomniał wiele faktów, to, że Chrzest Polski, od którego datuje się początek państwa polskiego i proces chrystianizacji jego ludności, został zapoczątkowany 14 kwietnia 966 roku przez osobisty chrzest Mieszka I. Miejsce nie zostało jak dotąd ustalone. Pierwszy historyczny władca Polski mógł zostać ochrzczony na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie bądź w Poznaniu – gdyż tam odkryto baptysteria z drugiej połowy X wieku. Akt ten zapoczątkował proces chrystianizacji ówczesnego państwa polskiego i jednocześnie włączył je do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. Wedle zgodnej opinii historyków bez tego aktu Polski, jako suwerennego organizmu państwowego nie dałoby się utrzymać. Akt przyjęcia chrztu uczynił z Mieszka I władcę równego innym władcom chrześcijańskim w ówczesnej Europie. Do Polski zaczęli napływać duchowni, którzy służyli pomocą władzy i tworzyli pierwsze zręby kultury chrześcijańskiej. By zapobiec uzależnieniu się swego młodego państwa od Niemiec, polski książę przyjął chrzest za pośrednictwem Czech. Mogło się to dokonać po poślubieniu przez Mieszka czeskiej księżniczki Dobrawy, która była już chrześcijanką. W 968 roku przybył do Poznania biskup Jordan, który działalnością misyjną objął całe terytorium ówczesnego państwa polskiego. Na Ostrowie Tumskim wzniesiono zaś pierwszą na ziemiach polskich katedrę, gdzie pochowano Mieszka I oraz jego syna – króla Bolesława Chrobrego.

gif

gif

Slajd z zakończenia 2016 roku.

Album fotek

W części artystycznej wystąpiła nasza grupa kabaretowa „Co Wy na to" z programem skorelowanym z tematyką wykładu, bawiąc słuchaczy swoim humorem i talentem wszystkich jego uczestników.

gif

Przedstawiono kronikę naszego uniwersytetu od szóstego roku jego istnienia autorstwa Bożeny Zasady przy współdziałaniu z Karolem Szmagalskim.

gif

Artykuł

Slajd. Podsumowanie 6 roku

Słuchacze KDUTW Oddz.  Radziejów w bibliotece

gif

W dniu 6 czerwca 2016 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów spotkali się z Panią Karolina Pawlak na Warsztatach psychologicznych pt. " Efektywne zarządzanie czasem " Mieli także okazję obejrzeć wystawę „Pocztówki z powiatu radziejowskiego” związaną z obchodami dni powiatu radziejowskiego, jakie miały miejsce w dniach 2-5 czerwca 2016 roku.

Album fotek. Tutaj:


Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów we Włocławku

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Centrum Kultury Browar B we Włocławku delegacja KDUTW Oddz. Radziejów w składzie: 

Jaworski Jan, Szmagalski Karol, Szynkowska Mirosława, Szynkowski Szymon, Seremet Janusz, Sołysińska Halina, Sołtysiński Stanisław, Linowiecka Bogusława, Jałoszyńska Emilia, Idziak Zofia, Gąsiorowska Genowefa, Adamczewska Henryka, Zdobych Maria, Walczak Barbara, Bończyk Halina

uczestniczyła w  I KUJAWSKO - POMORSKIEGO FORUM SENIORÓW, którego głównym celem obok wymiany doświadczeń była konsolidacja środowiska Seniorów, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej osób starszych oraz poszukiwanie różnych form artykułowania zainteresowań osób w wieku senioralnym. 

To Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku i działający w jej strukturach Kujawsko - Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku są były jego organizatorami. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w debacie plenarnej, ich wyroby były eksponowane na okolicznościowej wystawie prac rękodzielniczych i artystycznych słuchaczy UTW. Mieli okazję obejrzeć prezentacje oferty sportowo – kulturalno - rekreacyjnej, zwiedzanie ciekawych miejsc we Włocławku oraz wysłuchać uroczystego koncertu dedykowanego uczestnikom Forum.

Warto przypomnieć, że głównym punktem Forum była debata, w której oprócz wystąpień Patronów i innych Gości, zaprezentowano główne problemy interesujące środowiska Seniorów w naszym województwie. Efektem końcowym była Deklaracja Programowa, w której zawarto  główne problemy i postulaty dotyczące Seniorów.

Album fotek

Slajd


Dni powiatu radziejowskiego

 
W dniu 2 czerwca 2016 roku, Uroczystą Sesja rozpoczęły się Dni powiatu radziejowskiego. Tego dnia można było obejrzeć wystawę „ pocztówki z powiatu” oraz uczestniczyć w podsumowaniu konkursu „ Kujawy słowem malowane”. Była to już jego 15 edycja i odbyła się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publiczne. Na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka wystąpiły dzieci i młodzież w „Jogurtowej wiosce Danone”.  Po ich występach na dziedzińcu LO Radziejów koncertem zafascynowała Marta Podulka wokalistka pochodząca Z Podkarpacia. Z wykształcenia flecistka. Znana z programów Mam Talent i X Factor, wyróżniona na Opolskich Debiutach w 2013r. Jej single: Nieodkryty Ląd, Mocna, Nie Przeszkadzać opanowały największe stacje radiowe, stając się niekwestionowanymi przebojami. W październiku 2015 ukazała się debiutancka płyta "Nie Przeszkadzać"

Album fotek

Slajd


Dla Alicji i Janka

Z dumą przyznaj się do wieku,
Bo wiek świadczy o człowieku.
Ogrom wiedzy, doświadczenia
Godny jest pozazdroszczenia.
Każdy dzień witaj z radością,
Darz swych bliskich szczerą miłością.
Przez życie idź z uśmiechem szerokim,
Stawiaj czoła górom wysokim.

gif

Serdeczne życzenia z okazji 70. urodzin.
Witamy w klubie 70 latków.

W dniu 24 maja 2016 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie niezwykle ciekawą Prelekcję dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku pt. " Patroni naszych ulic " wygłosiła Pani Wiesława Marek – bibliotekarka Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, przy wspomaganiu multimedialnym Pani Górczyńskiej. Okazuję się, ze często przechodzimy codziennie po ulicach naszego miasta i nie zdajemy sobie sprawy ilu mamy patronów naszych ulic, i jaka jest ich biografia.

Zebrani mieli okazję wysłuchać pięknych wystąpień reprezentantek uczniów MZS w Radziejowie Julią Kempską i Wiktoria Centkowską .

Album fotek.Tutaj:

Podniosłym wydarzeniem były dyplomu i kwiaty z okazji 70 urodzin wręczone Alicji Górczyńskiej i  Janowi Jaworskiemu.
Artykuł

Dzień Kujawski „ Tu jest mój dom”, w Radziejowie za nami

W dniu 20 maja 2016 w siedzibie Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie z inicjatywy jego we współdziałaniu z Towarzystwem Miłośników Kujaw odbyła się impreza regionalna Dzień Kujawski „ Tu jest mój dom”, która rozbudziła zainteresowania historią Naszej Małej Ojczyzny Kujaw oraz upowszechnia wiedzę o jej kulturze i tradycjach.

Program obejmował zagadnienia: „Czytam, bo mi czytano” , prelekcję „Strój kujawski sejmikowy 1776-1795 , występ artystyczny „ Na kujawska nutę” w wykonaniu szkolnych grup teatralnych ,konkurs wiedzy o mieście i regionie , występ artystyczny w wykonaniu grupy teatralnej „Krasnal” oraz ucz. Kl. I c i III .

Wspomnianej imprezie towarzyszyły mające charakter poznawczy zajęcia warsztatowe: hafciarskie, plastyczne( papieroplastyka), wyplatanie wikliny, wyrób masła, stemple, pranie w balii.  Panie Jadwiga Reska, Ewa Smykowska i Ewa Szmydt pokazały na wystawie wyrobów rękodzieła ludowego swoje prace. Uczniowie klas I-III MZS wystawia swoje prace plastyczne i fotografie.

Była to potrzebna, niezwykle pożyteczna impreza. Wyrazy uznania dla uczestników i organizatorów.

Więcej. Tutaj:

Slajd. Tutaj:

A oto kilka fotografii z tego dnia.

Album fotek. Tutaj:

Spotkania konsultacyjne w Radziejowskim Urzędzie Miasta

 

W dniu 19 maja 2016 roku w Urzędzie Miasta Radziejowa miały miejsce dwa ciekawe, potrzebne spotkania, mające charakter konsultacyjny w związku prowadzonymi pracami dotyczącymi opracowania strategii (LATA 2016-2022) dla miasta a także dotyczące problemu rewitalizacji. Na tych odcinkach niezbędna jest współpraca w zakresie wspólnej oceny potencjału miasta, najważniejszych problemów obecnie występujących oraz preferowanych kierunków rozwoju z uwzględnieniem postulatów i wniosków mieszkańców.

Zastanawiano się nad odpowiedzią na pytania:, Jakie inwestycje trzeba realizować, by mieszkańcom żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej? Skąd wziąć pieniądze na realizację zaplanowanych zadań?  Odpowiedzi na nie będą podstawą opracowania strategii miasta na najbliższe lata. Burmistrz w swoim wystąpieniu zasygnalizował potrzebę budowy infrastruktury - kanalizacji, wodociągu, a przede wszystkim nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania czy też remontów dróg i ulic, wybudowania ścieżki rowerowej. Potrzebą chwili będzie też realizacja programu dotyczącego niskiej emisji, czyli eliminacji źródeł emitujących szkodliwe gazy.  A więc tego wszystkiego, co poprawi i ułatwi życie naszym mieszkańcom.

W zakresie rewitalizacji zbierane są informacje ( takiemu celowi służy także dzisiejsze spotkanie), diagnozy je weryfikujące. Dające odpowiedź czy na terenie Radziejowa znajdują się obszary spełniające kryteria obszaru zdegradowanego. Po rewitalizacji „Starego Ratusza” i coraz piękniej wyglądającego „Rynku radziejowskiego” warto zastanowić się nad rewitalizacją znajdującego się tu budynku komunalnego i przystosować go do nowych potrzeb.

Ratusz w Radziejowie - ratusz został wybudowany w latach 1822-1826 według projektu Hilarego Szpilowskiego na miejscu wcześniejszego, wzmiankowanego w 1609 r. Przebudowany został w 1852.  3 listopada 2011 po przeprowadzonej rewitalizacji nastąpiło jego uroczyste otwarcie. Z historycznym Ratuszem wiążę się Feliks Gałczyński, dziadek Marii Dąbrowskiej urodzony ok 1820 roku, który zginął 31 maja 1861, i był w XIX w. burmistrzem Radziejowa – zginął rażony piorunem przebywając w ówczesnym ratuszu, pochowany jest na radziejowskim cmentarzu. Zmarł mając 41 lat. Poślubił Józefę ok 1840 r.( z domu Majewska). Po jego śmierci żona Józefa, z pięciorgiem dzieci postanawia przenieść się Kalisza.

Udało się odnaleźć akt zgonu Feliksa Gałczyńskiego i znajduje się on w tutejszej Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw. Było to możliwe dzięki życzliwości ks. Emerytowanego Proboszcza Stanisława Łosiakowskiego z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie, który spowodował jego odnalezienie w archiwach diecezjalnych kurii włocławskiej i za to w imieniu Towarzystwa serdecznie dziękujemy.

Trzeba rozważyć zawieszenie na murach Starego Ratusza tablicy upamiętniającej to wydarzenie.

Wydaje się, że warto po rewitalizacji tego budynku rozważyć możliwość ulokowania tam placówki mającej za zadania promowanie zabytków i nie tylko naszego miasta, choćby w kontekście niedawno utworzonego Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W ostatnim okresie z tym klasztorem wiążą się niezapomniane wydarzenia, które podnoszą rangę samego klasztoru jak i miasta, czy powiatu radziejowskiego. Tłumy wiernych z Radziejowa i nie tylko uczestniczyło w perfekcyjnie zorganizowanej o historycznym znaczeniu dla miasta i klasztoru uroczystości ustanowienia w dniu 14 września 2014 roku Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, oraz na Rynku Radziejowskim w dniu 16 sierpnia 2015 roku na podniosłej uroczystości „Koronacji Matki Bożej Nieustającej Pomocy”.

Jednym z ciekawych historycznie, a także jednym z najstarszych miast na Kujawach jest Radziejów. Historia tego miasta, oprócz znaczenia politycznego, (jako miejsce sejmików dla województwa brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego). Do ciekawszych zabytków należą: Gotycki Kościół Parafialny fundacji Biskupa Jana Grota z 1331 r., Klasztor i Kościół Franciszkański fundacji Władysława Łokietka z 1331 r. z profilowanym portalem gotyckim.

Wydaje się zasadne, aby wykorzystać te historyczne fakty i wiele innych do promocji miasta i powiatu poprzez wydzielenie w oddzielnego pomieszczenia, lub pomieszczeń gdzie zgromadzone byłyby materiały promocyjne i zgromadzone były ciekawsze eksponaty dotychczas zgromadzone w Izbie Regionalnej naszym „Małym Muzeum”.

Ponawiam wniosek, jaki przedstawiałem na jednym ze spotkań stosownych komisji Rady Miasta w tym Ratuszu. Warto ba trzeba realizować ideały, jakie miał twórca Towarzystwa Miłośników Kujaw niezapomniany Józef Górczyński w dzisiejszych czasach zgromadzonych w tym Towarzystwie osób kultywujących jego idee.

Wymaga to jednak wsparcia władz jak i współdziałania tych wszystkich, którym zależy na promocji naszego miasta, powiatu, środowiska.

Więcej tutaj:

====================================================================

Obraduje „Jury – konkursu Tradycja w moim domu”

18 maja 2016 roku w Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw obraduje intensywnie „Jury”, aby ocenić wyniki prac, jakie napłynęły na II Powiatowy konkurs "TRADYCJA W MOIM DOMU".

 
Ukazał się Informator turystyczny – „ Radziejów na Piastowskim Szlaku” przydatne wydawnictwo, szczególnie dla osób przyjezdnych. Sygnalizujące trochę ciekawostek związanych z naszym miastem. Warto do niego sięgnąć i pójść na spacer jak sugeruje Dariusz Karczewski i wydawca, jakim jest Radziejowski Dom Kultury.

Choć w zbyt małym stopniu uwzględniono Izbę Regionalna " Nasze Małe Muzeum" Towarzystwa Miłośników Kujaw istniejącego od 1962 roku, co wiąże się brakiem szerszej konsultacji nad tematami, faktami, czy umieszczonymi zdjęciami. Stąd kilka fotografii z poza tego informatora, jako uzupełnienie.


Album fotek
3 czerwca 2016 roku we Włocławku


 gif

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku i działający w jej strukturach Kujawsko - Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku są organizatorami I KUJAWSKO - POMORSKIEGO FORUM SENIORÓW, którego głównym celem obok wymiany doświadczeń będzie konsolidacja środowiska Seniorów, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej osób starszych oraz poszukiwanie różnych form artykułowania zainteresowań osób w wieku senioralnym.

I Kujawsko - Pomorskie Forum Seniorów zostało objęte Honorowym Patronatem przez Panią Elżbietę Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pana Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pana dr. Marka Wojtkowskiego - Prezydenta Miasta Włocławek.
Forum odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r. w Centrum Kultury Browar B przy ulicy Łęgskiej 28 we Włocławku.

Na program I Kujawsko - Pomorskiego Forum Seniorów składają się m. in. debata plenarna z udziałem wszystkich uczestników w sali głównej Browaru B, ekspozycje prac rękodzielniczych i artystycznych słuchaczy UTW, występy zespołów artystycznych działających w ramach UTW, prezentacje oferty sportowo – kulturalno - rekreacyjnej, zwiedzanie ciekawych miejsc we Włocławku oraz uroczysty koncert dedykowany uczestnikom Forum.

Głównym punktem Forum będzie debata, w której chcemy oprócz wystąpień Patronów i innych Gości, zaprezentować główne problemy interesujące środowiska Seniorów w naszym województwie. Efektem końcowym będzie Deklaracja Programowa, w której chcemy zawrzeć główne problemy i postulaty dotyczące Seniorów.

Serdecznie zapraszamy do Włocławka!

Z poczty:

Pan Karol Szmagalski

Dziękujemy za pozdrowienia, miłe słowa, informacje i zdjęcia. Było nam miło spotkać się z Panem oraz z koleżeństwem studentów III wieku i młodzieżą z Radziejowa.

Pozdrawiamy Pana serdecznie i na Pana ręce ślemy pozdrowienia dla młodzieży tej starszej i tej młodszej.

 Barbara i Wojciech Rybiccy  

.

 gif

Spotkanie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim

 

18 maja (środa) 2016 roku w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie odbyło się interesujące spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim autorami powieści kryminalnej "Autorka".

Maria Ulatowska - autorka bestsellerowych powieści obyczajowych ("Pensjonat Sosnówka", "Sosnowe dziedzictwo", "Domek nad morzem", "Kamienica przy Kruczej", "Prawie siostry" i inne). Miłośniczka przyrody, zwierząt, książek i dobrej muzyki. Jest warszawianką z urodzenia i z wyboru, choć chciałaby żyć w kilku miejscach jednocześnie. Podczas spotkania Pani Maria opowiadała o napisanych książkach, okolicznościach ich tworzenia. Jej powieści mają korzenie w autentycznych wydarzeniach, oprócz bohaterów fikcyjnych są osoby rzeczywiste. W powieści „Domek nad morzem” oddała część swojej biografii Ewie – głównej bohaterce.

Jacek Skowroński - współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego magazynu fantastyczno-kryminalnego Qfant. Autor wielu opowiadań i powieści sensacyjno-kryminalnych ("Mucha", "Był sobie złodziej", "Zabić, zniknąć, zapomnieć"). Potrafi skakać ze spadochronem, prowadzić lokomotywy i strzelać z karabinu maszynowego. Juror cyklicznego konkursu literackiego Horyzonty Wyobraźni, laureat Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Kryminalne (2008 r.) . Mieszka w Warszawie, studiował ekonomię w Nowosybirsku i Moskwie, absolwent SGH. Imał się wielu profesji, zarabiając na życie między innymi, jako tragarz, brukarz, sprzedawca butów, włóczęga. Kosmopolita z zamiłowania, kryminalista z wyboru.

Nie boi się niczego, co udowodnił, rozpoczynając współpracę z Marią Ulatowską.

Ich pierwszą napisaną razem książką jest powieść kryminalna „Autorka”. Pisarze zdradzili, że nowo pisana powieść „pamiętnik dziadka” – Pani Ulatowskiej, oparta jest na autentycznych faktach.  Ukaże się jesienią br.

Maria Ulatowska i Jacek Skowroński stwierdzili, że kolejne ich powieści będą wydawać razem, bo lubią ze sobą pracować. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Słuchacze spotkania z KDUTW Oddz. Radziejów kupowali książki do zbiorów domowej biblioteczki. Szczególną radość sprawiały dedykacje wraz z autografem pisarzy.

Album fotek

Spotkanie podróżnicze dla słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów

gif

W dniu 11 maja 2016 roku w MiPBP w Radziejowie odbyło się niezwykle interesujące spotkanie podróżnicze z Barbarą i Wojciechem Rybickimi w ramach Klubu Miłośników Podróży „ Tędy – Owędy” pt. „Podróże marzeń – Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, Brazylia”. Podróżują od wielu lat. Do dziś zwiedzili wszystkie państwa europejskie oprócz: Irlandii, Norwegii, Finlandii, Łotwy, Litwy i Estonii. Zwiedzili też USA, Meksyk, Argentynę, Urugwaj, Brazylię, Maroko, Egipt, Irak, Turcję, Emiraty Arabskie, Chiny , Australię oraz Nową Zelandię. Barbara i Wojciech Rybiccy z Włocławka lubią podróżować. To ich pasja, która podzielili się na nami podczas dzisiejszego spotkania.

Slajdzik

 

W dniu 11 maja 2016 roku obradowała Rada Słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów poświęcona sprawom organizacyjnym.

Album fotek

Obchody 3 maja w Radziejowie

3 maja jest szczególnym dniem dla każdego Polaka i katolika. W tym dniu świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak i święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Niezwykle uroczyście przebiegały obchody Święta Niepodległości w Radziejowie. Obchody Święta 3 Maja 2016 r. w Radziejowie rozpoczęły się uroczystą Mszą św. celebrowana przez Ks. prob. Ireneusza Mrowickiego proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP była, który wygłosił homilię nawiązując w niej  do walki narodu polskiego o odzyskanie wolności, suwerenności i niezależności, wskazując, że wszystkie te działania były wsparte duchowym działaniem Maryi Królowej Polski. Podziękował wszystkim wiernym zgromadzonym za uczestnictwo we Mszy św. za Ojczyznę. Po zakończeniu Mszy św. Delegacje wraz z sztandarami, kwiatami, wieńcami przeszły pod pomnik Tadeusza Kościuszki gdzie nastąpiło ich złożenie.  

gif

Wśród nich delegacja naszego KDUTW Oddz. Radziejów. 

( od lewej: Jan Jaworski, Mirosława Szynkowska, Szymon Szynkowski)

Artykuł

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Kronika koła hafciarskiego TMK w Radziejowie

Koło hafciarskie Towarzystwa Miłośników Kujaw z Radziejowa, działające przy tutejszej Izbie Regionalnej niedługo obchodzić będzie piątą rocznicę swego powstania.( w kole jest wiele naszych członkiń KDUTW) Wiele się w tym okresie w nim działo i dzieje. Aktualnie trwają intensywne prace nad sporządzeniem i prowadzeniem kroniki jego działania. Kronika zawierać będzie obok bieżącej działalności także odniesienie do stuletniej tradycji haftu kujawskiego Radziejowa jak i osób z tym związanych. Niedługo będzie dostępna w Izbie Regionalnej.

Więcej tutaj

W teatrze w Płocku

W dniu 22 kwietnia 2016 roku grupa słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów była na spektaklu teatralnym „Dzikie żądze” jaki odbył się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Był to spektakl John Tobias w reżyserii  Stefana Friedmanna, a wystąpili : Stefan Friedmann – Connelly, Marek Walczak, Magda Tomaszewska - Pani Griffi,  Hanna Chojnacka – Luiza , Magda Bogdan, Jacek Mąka - Pan Griffin, Mariusz Pogonowski – Włamywacz.

Było to wspaniałe przeżycie.

 

Wykład pt." Rody ziemiańskie na Kujawach" w Radziejowie

25 kwietnia 2016r., w czytelni MiPBP w Radziejowie interesującą prelekcję pt." Rody ziemiańskie na Kujawach" dla słuchaczy KDUTW Oddz. Radziejów wygłosił Sławomir Augustyniak.

Warto przypomnieć, że szlachta związana była silnie z gospodarką rolną. To najbardziej uprzywilejowana grupa społeczna w okresie staropolskim. W jej obrębie istniało duże zróżnicowanie majątkowe. Nadania królewskie, dzierżawione starostwa i umiejętna gospodarka powodowały, że rozrastały się w regionie fortuny magnackich rodów, których prywatne majątki obejmowały niekiedy nawet do kilkudziesięciu wsi i kilku miasteczek (Kościeleccy, Działyńscy, Dąmbscy). Wielkie dobra szlacheckie rozwijały się przeważnie na Kujawach. W okresie staropolskim szlachta miała szereg uprawnień i przywilejów, z których chętnie korzystała.

Album fotek

gif

Sceną politycznej działalności szlachty były przede wszystkim sejmiki szlacheckie zwoływane w Radziejowie (dla obu województw kujawskich w miejscowym kościele farnym), Lipnie (dla ziemi dobrzyńskiej), Radzyniu i Kowalewie Pomorskim (dla ziemi chełmińskiej) oraz w Tucholi i Świeciu (sejmiki powiatowe).

gif

Warto sięgnąć do rozmów z nieżyjacym Józefem Ryszardem Pernakiem (12.3.1924-16.7.2014)- znanym znawcą i miłośnikiem Radziejowa i nie tylko związanym z Radziejowem i jego okolicami i nie darmo uważanym za znakomitego znawcę wielu zagadnień jak i ludzi z nim związanych. Aktywnym członkiem miejscowego Koła Historycznego gdzie dzielił się przy okazji różnych spotkań wspomnieniami i własnymi przeżyciami jak i przypominał wiele faktów, które powoli przechodzą do zapomnienia a jego działanie zmierzało ku temu, aby to się nie stało.

Rozmowa 1

Rozmowa 2

Rozmowa 3Wykład – „Odnawialne źródła energii”

W dniu 18 kwietnia 2016 roku w czytelni MiPBP w Radziejowie słuchacze KDUTW Oddz. Radziejów wysłuchali niezwykle interesującego i aktualnego wykładu pt. „odnawialne źródło energii”, jaki wygłosiła dr Maria Palińska. 

gif

Pani Maria Palińska – to dyrektor WCEE ( Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej rozpoczęło swoją działalność z początkiem 1998 roku, obejmując swym oddziaływaniem wszystkie grupy wiekowe społeczności regionu kujawsko - pomorskiego. Centrum powstało w celu koordynowania i prowadzenia działań z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej).

gif

Odnawialne źródła energii to zasoby naturalne, które pomimo stałego zużywania powstają na nowo, ponieważ procesy ich wytwarzania trwają krótko i nadal istnieją warunki, by zachodziły one w przyrodzie. Do zasobów odnawialnych należą wszystkie żywe składniki przyrody. Człowiek nauczył się wykorzystywać te źródła by przekształcać je w energie. Odnawialne źródła energii to: Energetyka słoneczna, Energetyka wodna, Podmorskie młyny, Energia fal, Energia Wiatru, Energia Ziemi.

Album fotek


Spotkania w Bibliotece

gif

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie odbyło się ciekawe i dynamicznie pokazane przedstawienie pt. " I o kobietach i po kujawsku..." w wykonaniu Grupy Teatralnej Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie pod kierunkiem Pani Grażyny Trzmielewskiej. Słuchacze KDUTW Oddz. W Radziejowie wysłuchali interesującego wykładu pt. "Przegląd literatury” bibliotekarki Doroty Świderskiej.

W dniu tym obradowała Rada Słuchaczy w sprawach organizacyjnych.

Odbyło się kolejne spotkanie Pań w ramach rozwoju "Rękodzieła".

Album fotek. Tutaj:

Slajd

gif
Stanowimy grupę wspaniałych przyjaciół. Zajmując się różnorodną tematyką w zależności od zainteresowań. A oto filmowe podsumowanie
5
lat tego Uniwersytetu w Radziejowie opracowane z wybranych z działalności fotek.


Albumy fotek

Sporządzono: 11.4.2016 godz.12,oo
Aktualizowano: 30.11.2017 godz.16,oo


gif

gif

Inne artykuły(Aleksandrów Kujawski)


gif
gif

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Radziejowie nie tylko aktywnie uczestniczą w różnych interesujących zajęciach, wykazując się wiedzą i inicjatywą. Każdy z nich ma swoje zainteresowania. Wśród naszych członków są osoby parające się poezją, piszące wiersze, publikujące a także malujące obrazy, które pokazywane są na różnych wystawach. Są to: Mirosława Waszak, Halina Sołtysińska, Aleksandra Sas Wisłocka.

Halina Sołtysińska nie tylko napisała piękny wiersz stanowiący – 

„Hymn Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radziejowie „, 

ale pisze dalsze wiersze.

Spotkania rekreacyjne umacniają więzi między nimi. Halina Sołtysińska na melodie z piosenki „ Kwiat czerwony” napisała piosenkę, która może być naszym „hymnem”.

O to ten hymn:

Uczymy się długie lata
I poznajemy wciąż świat
Ciągle nam mało tej wiedzy,
Bez przerwy nam czegoś brak.

Refren

Wspólnie tez biesiadujemy,
Dobrze nam razem to wiecie.
Bawimy się przecież świetnie,
Tak jak nikt na tym świecie(bis)

Refren

Uczymy się różnych rzeczy
Języki łamiemy wciąż,
A to angielski, niemiecki,
A może, by chiński wziąć.

Refren

Wspólnie tez biesiadujemy,
Dobrze nam razem to wiecie.
Bawimy się przecież świetnie,
Tak jak nikt na tym świecie(bis)

Refren

Poszły w ruch komputery.
Każdy internet chce znać,
By nawiązywać kontakty,
Poznawać szeroki świat.

Refren

Wspólnie tez biesiadujemy,
Dobrze nam razem to wiecie.
Bawimy się przecież świetnie,
Tak jak nikt na tym świecie(bis)

Refren

Jedni malują, rysują ,
Inni haftują przepięknie.
Realizują swoje pasje.
Z dumy tej serce nie pęknie.

Refren

Wspólnie tez biesiadujemy,
Dobrze nam razem to wiecie.
Bawimy się przecież świetnie,
Tak jak nikt na tym świecie(bis)

 Refren

Znaleźliśmy przyjaciół,
Tych jedynych na świecie.
Drugich takich nie znajdziesz,
Choć byś szukał w wszechświecie.

Refren

Wspólnie tez biesiadujemy,
Dobrze nam razem to wiecie.
Bawimy się przecież świetnie,
Tak jak nikt na tym świecie

gif

Warto odnotować dużą aktywność Kabaretowej Grupy Artystycznej KDUTW Oddz. Radziejów prowadzonej przez Szymona Szynkowskiego, która prezentuje piosenki i wiersze autorstwa członkiń naszego Oddziału. Otrzymuje takie recenzje Kabaretowa Grupa Artystyczna z KDUTW O/Radziejów po staropolsku, humorystycznie i z podziękowaniami dla współpracujących osób przedstawiła 5-lecie swojej działalności, wywołując salwy śmiechu wśród zgromadzonych. Piękne, profesjonalne widowisko w wykonaniu seniorów – amatorów.”gif

Jak również zapomniać o wspaniałej pracy Mirosławy i Szymona Szynkowskich przez 5 lat przy prowadzeniu kroniki KDUTW Oddz. Radziejów.

gif

28.01.2016r. Z inicjatywy członka Towarzystwa Miłośników Kujaw Pani Ewy Smykowskiej przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku rozpoczęła w Bibliotece działalność sekcja rękodzieła. 

Odbyły się spotkania  w dniach : 

28.01, 4.02,11.02,25.02,3.03,10.03,17.03,24.03,31.03 ,14.4.2016

Oto slajd z tych spotkań.


To także duża aktywność naszych członkiń w kole hafciarskim Towarzystwa Miłośników Kujaw.

                                   Radziejowskie Hafciarki

gif

TMK Izba Regionalna


Migawski rok 6 ( 2015/2016) z wybranych fotek.


gif

Harmonogram zajęć ( tematyka wykładów i spotkań - semestr letni):
Temat Prowadzący Termin Miejsce
Ach poezja -koncert
muzyki śpiewsanej
Artykuł
Jakub Michalski 1.3.2016 godz.
17,oo
MiPBP
Wieczór slowno - muzyczny
Aleksandry Sas Wisłockiej
Artykuł
Aleksandra Sas Wisłocka
Romuald Ardanowski Wanda Wiatrowska
5.4.2016 godz.
17,oo
świetlica
Urząd Gminy
Bytoń
Gary i fajanse
w muzeach domowych
wystawa
Artykuł
Małgorzata Masłowska 11.3.2016 godz.
12,oo
MiPBP
O symbolach
wielkanocnych
Artykuł
Dorota Kalinowska 16.3.2016 godz.
10,oo
MiPBP
Przegląd literatury  współczesnej
Artykuł
Dorota Świderska 14.4.2016 godz. 11,oo MiPBP
Radziejów
Odnawialne żródła
energii- wykład
Artykuł
dr Maria Palińska 18.4.2016 godz.
13,oo
jw.
Rody ziemiańskie
Kujaw radziejowskich
Artykuł
Sławomir Augustyniak 25.4.2016 godz.
10,oo
jw.
Spotkanie podróżnicze
Artykuł
Barbara
Wojciech
Rybiccy
11.5.2016 godz.
11,oo
jw.
Spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim
Artykuł

 

współautorami powieści kryminalnych

„Autorka” i „ Pokój dla artysty”.

18.5.2016 godz.
12,oo
jw.
Bohaterowie naszych
ulic
Artykuł
Wiesława Marek 24.5.2016 godz.
11,oo
jw.
Wycieczka do Warszawy
(Łazienki, Centrum Kopernik)
organizator
Szymon Szynkowski
25.5.2016 r.
Efektywne zarządzanie czasem
warsztaty z psychologiem
Artykuł
Karolina Pawlak 6.6.2016 godz.12,oo jw.
Chrzest Polski 1050 rocznica
zakończenie roku akademickiego
dr Władysław Kubiak 16.6.2016 godz.
13,oo
jw.

gif
-darmowe szablony stron